Esimerkkimateriaali-akatemiapaketti-Huipputaidot

Kilpailemisen huipputaidot

Harjoite 1: Kilpailemisen taidon kokonaisuus

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailemisen taidon kokonaisuus

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Taitava kilpaileminen koostuu monista osataidoista, joissa urheilija voi harjoittelemalla kehittyä.
 • Harjoite antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden tarkastella urheilijan kilpailemisen kokonaisuutta ja pohtia, tarvitseeko urheilija vielä harjoitusta jossain kilpailemisen osataidossa suoritusvarmuuden ja huippusuorituskyvyn varmistamiseksi.
 • Harjoitteessa esitetään myös, mistä TrainingFocuksen teemoista löytyy harjoitteita kunkin kilpailemisen osataidon edelleen kehittämiseksi. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Aikaa kuluu 15-30 minuuttia.
 • Suosittelemme kilpailemisen kokonaisuuden tarkasteluun palaamista esimerkiksi kausittain harjoitusohjelmaa laadittaessa. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite kannattaa suorittaa rauhalisessa hetkessä ja tilassa.
 • Harjoituslomake

SUORITUSOHJEET

 1. Ottakaa esiin harjoituslomakkeessa esitetty malli, joka kuvaa urheilijan kilpailemisen taidon kokonaisuutta sekä osataitoja.
 2. Lomakkeessa esitetään allekkain, mitkä osataidot sisältyvät taitavaan kilpailemiseen ja minkälaiseen hyvään tilanteeseen taitavuus kussakin osataidossa johtaa.
 3. Urheilija käy mielellään valmentajan tai muun hänet hyvin tuntevan henkilön kanssa läpi, minkälaiseksi hän kokee oman taitavuutensa kussakin kilpailemisen osataidossa.
 4. Jos urheilija kokee vielä harjoittelun tarvetta jossain osataidossa, näkyy taulukossa, mistä TrainingFocuksen harjoitteista voisi olla apua kyseisen asian harjoittamiseen.