Esimerkkimateriaali-Akatemiapaketti-Työssä jaksaminen

Harjoite 1: Työn imun tunnistaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 1: Työn imun tunnistaminen

Tavoitteet:

  • Tunnistaa työn imun piirteet.
  • Arvioida omaa työtä ja työskentelyä työn imun kannalta.
  • Löytää ajatuksia ja toimintamalleja työn imun vahvistamiseksi tai liiallisen työn imun tunnistamiseen ja sen säätelyyn.

 

Suoritusohjeet:

  1. Tutki lomakkeessa olevaa janaa, jonka toisessa päässä on kuvattu alisitoutuneen työntekijän piirteitä ja toisessa päässä ylisitoutuneen työntekijän piirteitä. Keskellä janaa kuvataan työn imun kokemusta.
  2. Merkitse janalle alue, jossa koet itse tällä hetkellä olevasi valmennustyön suhteen.
  3. Mitä ajatuksia sinulle herää omasta tilanteestasi suhteessa työn imuun?

Jatka pohdintaa vastaamalla lomakkeen seuraavalla sivulla oleviin kysymyksiin koskien sinun kokemuksiasi työn imusta.