Esimerkkimateriaali-Akatemiapaketti-Valmiudet

Motivaation valmiudet

Harjoite: Harjoituspäiväkysely

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Harjoituspäiväkysely

 

Tavoitteet

  • Valmentajan ja urheilijan mahdollisuudet vuorovaikutukseen eivät aina ole riittävät, jotta jomman kumman mielessä olevat tärkeät asiat ehdittäisiin käsitellä harjoituspäivän päätteeksi. Harjoite antaa valmentajalle mahdollisuuden pyytää urheilijaa pohtimaan ja kirjaamaan tärkeitä harjoitukseen liittyviä asioita, jotta niistä voidaan tarvittaessa keskustella myöhemmin.
  • Harjoitetta voi halutessaan käyttää myös harjoituspäiväkirjana.

 

Ajankäyttö ja toistot

  • Harjoite annetaan urheilijalle harjoituksen jälkeen täytettäväksi.
  • Harjoitetta voidaan toistaa aina uudelleen.

 

Suoritusohjeet

  1. Tutustu ensin lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin, johin urheilija harjoituksen loputtua vastaa.
  2. Harjoituksen lopussa valmentaja antaa tarvittaessa tai rutiininomaisesti esimerkiksi viikon – kuukauden ajan urheilijalle harjoituspäiväkyselyn, johon hän on halutessaan merkinnyt ne kysymykset, joihin hän toivoo urheilijan ainakin vastaavan.
  3. Valmentaja voi näin pyytää urheilijalta ajatuksia ja muistiinpanoja juuri niistä asioista, joita valmentaja mahdollisesti jäi urheilijan harjoituksen perusteella miettimään.
  4. Lomakkeen kaksi viimeistä kohtaa ovat tyhjinä, jotta valmentaja voi halutessaan kirjata niihin omia kysymyksiään urheilijalle.
  5. Urheilija palauttaa lomakkeen seuraavana harjoituskertana valmentajalle tutustuttavaksi.
  6. Jos se on tarpeen, urheilija ja valmentaja keskustelevat kysymysten herättämistä ajatuksista ja niihin liittyvistä asioista.

 

VINKKEJÄ!

Suosittelemme, että urheilijoilta kysytään säännöllisesti asioita, jotka suuntaavat heidän huomionsa hyvin sujuneisiin asioihin harjoituksissa. Tämä auttaa heitä omaksumaan myönteisen ajattelutavan edistymistään ja harjoitteluaan kohtaan, mikä puolestaan edistää hyvän motivaation rakentumista ja säilymistä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: