Verkkokauppa

Itseluottamus: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä itseluottamukseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut itseluottamuksen kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa. Itseluottamuksen materiaali sisältää harjoitteet myös lasten valmennukseen noin kuudesta ikävuodesta noin 11-12-vuotiaisiin.

Varasto loppu

Urheilijan itseluottamus on uskoa omiin mahdollisuuksiin ja siihen, että voi onnistua suorituksissa. Itseensä luottava urheilija ja ihminen myös arvostaa itseään ja harjoituskavereita ja selviää vastoinkäymisistä tämän arvostuksen ylläpitäen. Hyvinvoinnin ja sitä kautta onnistuneen urheilu-uran oleellisimpia osatekijöitä on kokemus omasta hyvästä itseluottamuksesta.

Itseluottamuksen Prosessi- ja asiantuntijamateriaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen itseluottamukseen sekä sen systemaattiseen valmentamiseen osana urheilua. Materiaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat lasten ja aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda urheilijan tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat valmentamaan ja harjoittamaan itseluottamusta lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden itseluottamuksen monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi laadukas itseluottamuksen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Itseluottamuksen valmentamisen ja harjoittelun tavoitteita ja antia urheilussa ja liikunnassa TrainingFocus-materiaalien avulla:

 • Valmentaja saavuttaa oleellisia taitoja liittääkseen itseluottamuksen valmentamisen osaksi omaa valmennustyötä ja urheilijoiden harjoitusohjelmia.
 • Urheilija ja joukkue tai ryhmä oppivat harjoittamaan itseluottamusta osana lajivalmentautumista.
 • Valmentajan ja valmennettavien tietotaso koskien itseluottamusta ja sen kehittämistä nousee.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijoiden sekä urheilijoiden välillä ja joukkueen sisällä monipuolistuu, kehittyy ja syvenee.
 • Urheilijoiden itsetuntemuksen lisääntyessä mahdollisuudet oman toiminnan säätelyyn lisääntyvät.
 • Urheilijat havaitsevat hyviä itseluottamuksen kokemuksia ja oppivat toistamaan niitä useammin ja voimakkaampina.
 • Harjoittelusta ja kilpailemisesta iloitseminen yleensä lisääntyy, kun urheilija voi kokea itsensä tärkeäksi ja taitavaksi.
 • Vahvuuksien tunnistaminen nostaa urheilijoiden itsetuntoa sekä ylläpitää urheilijoiden myönteistä mielialaa ja sitä kautta harjoittelun ja kilpailemisen laatua.
 • Urheilijat oppivat kiinnittämään huomiota onnistumisiin ja oppivat hyödyntämään niitä niin, että onnistumisten todennäköisyys kasvaa.
 • Urheilijat oppivat siirtämään itseluottamuksen säätelyn taitoja myös kilpailutilanteisiin ja tilanteisiin, jotka ovat jostain syystä haastavia tai hankalia. Vastoinkäymisistä selviäminen voi helpottua, samoin kuin motivaation pysyminen yllä ja nouseminen uudelleen, jos se on jostain syystä alhaalla.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden itseluottamuksen kokemuksista, ja voi näin entistä tarkemmin tukea heitä yksilöllisillä tavoilla.
 • Monet harjoituksista harjoittavat itseluottamusta myös pitkällä tähtäimellä, ja harjoituksia voidaan muunnellen soveltaa jopa urheilijoiden ja valmentajan koko uran ajalle.

 

Itseluottamuksen harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien itseluottamuksen kehittämisen parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Harjoitteet esitetään tiiviisti harjoitesivuilla ja pdf-liitteissä. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat materiaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina ja pdf-liitteissä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa itseluottamuksen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Bonus-harjoitteita sekä ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta itseluottamuksen kehittymiseen liittyvät taidot asettuvat osaksi urheilijoiden pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Itseluottamus -materiaalin harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalien käyttäjälle

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

 • Tietoiskut lasten itseluottamuksen kehittämisestä
 • Lasten itseluottamuksen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Valmentajan ajatuksia ja suunnitelmia lasten itseluottamuksen kehittämiseksi
 • Harjoite 2: Oman työn tarkkailu
 • Harjoite 3: Valmentajan muistilista lasten vahvuuksista
 • Harjoite 4: Missä minä olen hyvä
 • Harjoite 5: Onnistumisen elämykset
 • Harjoite 6: Tehdään asioita joita osataan -viikko
 • Harjoite 7: Onnistumis- ja itseluottamusvinkit käytäntöön
 • Harjoite 8: Vuorotellen vastuussa
 • BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

Itseluottamuksen valmiudet:

 • Tietoiskut itseluottamuksen valmiuksista
 • Itseluottamuksen valmiuksien harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle urheilijan itseluottamuksen kehittämisestä
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 8:) Kysymyksiä valmentajalle
 • BONUS-harjoite: Kysymyksiä joukkueen valmentajalle omasta itseluottamuksesta
 • Harjoite 2: Itseluottamuskansio
 • Harjoite 3: Kysymyksiä itseluottamuksesta valmiuksien tasolla
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 1:) Starttikysely itseluottamuksesta
 • Harjoite 4: Kerää todistusaineistoa
 • Harjoite 5: Onnistumisen elämykset
 • Harjoite 6: Viisi itseluottamusharjoitusta käytäntöön
 • ESIMERKKEJÄ itseluottamusharjoituksista käytäntöön

Itseluottamuksen perustaidot:

 • Tietoiskut itseluottamuksen perustaidoista
 • Itseluottamuksen perustaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä itseluottamuksesta perustaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Tutustu itseesi
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 2:) Tutustu itseesi ja joukkuekavereihisi
 • Harjoite 3: Tarkastele ominaisuuksiasi tarkemmin
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 3:) Ominaisuuksien tarkastelu ja kehittäminen
 • Harjoite 4: Tarkastele vahvuuksiasi tarkemmin
 • Harjoite 5: Itseluottamuksen tarkkailupäiväkirja
 • Harjoite 6: Milloin ja miten koen itseluottamusta
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 4:) Joukkueellinen itseluottamusta
 • BONUS-harjoite: Kysymyksiä valmentajalle omasta itseluottamuksesta

Itseluottamuksen huipputaidot:

 • Tietoiskut itseluottamuksen huipputaidoista
 • Itseluottamuksen huipputaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Itseluottamuksen portfolio
 • Harjoite 2: Tutustu itseesi muiden silmin
 • Harjoite 3: Onnistumisen usko
 • Harjoite 4: Toimintasuunnitelma itseluottamuksen harjoittamiseksi
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 5:) Toimintasuunnitelma joukkueen itseluottamuksen kehittämiseen
 • Harjoite 5: Itseluottamusankkurit kilpaillessa
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 6:) Itseluottamusankkurit kilpaillessa
 • Harjoite 6: Itseluottamuksen arviointi
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 7:) Itseluottamuksen arviointi
 • BONUS-harjoite: Muistilista itseluottamukseen vaikuttamisen keinoista

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä: etsi edun palautteista!

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita itseluottamuksen harjoittelun hetkiä suomalaisille liikkujille ja urheilijoille!