Verkkokauppa

Keskittyminen: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä taitavaan keskittymiseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut keskittymisen taitojen harjoitusprosessit tietoiskuineen lasten ja valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

Varasto loppu

Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä tapaa, suuntaa ja aikaa, kunnes suoritus on onnistuneesti ohi. Keskittynyt joukkue toimii yhtenäisesti ja suoriutuu optimaalisella tasolla. Joukkue pystyy ylläpitämään ja muuttamaan keskittymisen tasoa tilanteen vaativalla tavalla.

Tässä materiaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat lasten ja aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Lasten harjoitteet soveltuvat noin 5-6 vuotiaista eteenpäin ja harjoitusprosessit 10-12-vuotiaista aikuisiin riippuen harjoittelevan henkilön tai joukkueen aiemmasta kokemuksesta, lapsilla ja nuorilla ajattelun kehityksen tasosta sekä osin myös lajista ja lajivalmentautumisen tavoista ja määrästä. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda materiaalin avulla urheilijan tai koko joukkueen tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat kehittämään keskittymisen taitoja lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden psyykkisen taitavuuden monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi keskittymisen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen Combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Keskittymisen taitojen harjoitusprosessien antia:

 • Urheilijat saavat mahdollisuuden oivaltaa keskittymisen merkityksen suorituksien onnistumiseksi, ja motivoitua näin kiinnittämään keskittymiseensä entistä tarkemmin huomiota.
 • Harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.
 • Valmentaja oppii tuntemaan urheilijoidensa käsityksiä keskittymisestä ja omista keskittymisen taidoistaan.
 • Urheilijat siirtyvät tietoisemmalle ja itsenäisemmälle tasolle koskien oman keskittymisen säätelyä ja harjoittelun laatua.
 • Urheilijat ja valmentajat saavat mahdollisuuden yksilöllisen keskittymisen harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Keskittymisharjoitukset auttavat suuntaamaan huomion ryhmän tai joukkueen toiminnan kannalta keskeisiin asioihin.
 • Joukkueen urheilijat kiinnostuvat oman, yksilöllisen toiminnan säätelystä osana huippusuoritusta. Keskittymisharjoitukset kehittävät koko joukkueen suoritustasoa tarjoamalla yksilöllisiä keinoja urheilijoiden keskittymiskyvyn kehittämiseksi.
 • Urheilijat oppivat tuntemaan paremmin toisensa ja tukemaan optimaalista keskittymistä vaativaa ilmapiiriä ja toimintatapoja.

 

Keskittymisen taitojen harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien psyykkisten taitojen kehittämisen parissa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Harjoitteet kuvataan harjoitesivulla sekä katsottavassa, ja haluttaessa tulostettavassa pdf-liitteessä.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä kaikki Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina ja pdf-liitteinä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa tunne- ja ajattelutaitojen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat asiakkaidesi tai urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot asettuvat osaksi urheilijoiden/valmentajien pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Keskittymisen harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Lasten keskittymisen harjoitteet

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku keskittymisestä ja sen harjoittelusta
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten keskittymisen edellytyksistä
 • Harjoite 2: Keskittymisrutiinit
 • Harjoite 3: Keskittymistehtäviä harjoituksiin
 • Harjoite 4: Alusta loppuun
 • Harjoite 5: Juttupussi-harjoitus
 • Harjoite 6: Kummalliset ja lisääntyvät ohjeet
 • Harjoite 7: Yhteinen keskittymismerkki
 • Harjoite 8: Keskittyminen häiriön alla

Keskittymisen valmiudet

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku keskittymisen valmiuksista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä valmiustasolla
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 1): Keskittymisen starttikysely
 • Harjoite 2: Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön
 • Harjoite 3: Keskity hetkeen
 • Harjoite 4: Huomion kiinnittäminen kohteeseen
 • Harjoite 5: Keskity hengitykseen
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 3): Keskity hengitykseen
 • Harjoite 6: Keskity aistimuksiin

Keskittymisen perustaidot

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku keskittymisen perustaidoista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä perustaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Keskittymisvinkkejä käytäntöön
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 2): Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön
 • Harjoite 3: Keskittymisen tarkkailupäiväkirja
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 5): Keskittymisen tarkkailupäiväkirja
 • Harjoite 4: Keskittymistehtäviä
 • Harjoite 5: Erilaiset keskittymisminuutit
 • Harjoite 6: Keskittymissuunnitelma harjoitukseen
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 6): Keskittymissuunnitelma harjoitukseen

Keskittymisen huipputaidot

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku keskittymisen huipputaidoista
 • arjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä huipputaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Toimintasuunnitelma keskittymisen huipputaitojen hiomiseksi
 • Harjoite 3: Lajinomaisen keskittymisen analyysi
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 4): Lajinomaisen keskittymisen analyysi
 • Harjoite 4: Keskittymisen tavan vaihtaminen
 • Harjoite 5: Keskittymisen säilyttäminen ja palauttaminen
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 7): Kilpailutilanteen harjoite
 • Harjoite 6: Keskittymisen harjoittelu häiriön alaisena
 • Harjoite 7: Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 8): Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa
 • Harjoite 8: Tarkista, oletko valmis kokemaan flow:n

 

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä: etsi edun palautteista!

 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin.
 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Olen saanut paljon työkaluja käyttööni – osaa sovellan ja osaa käytän sellaisenaan.”
 • ”Olen pyrkinyt viemään psyykkistä valmennusta omaan työhöni järjestelmällisesti. Tuntuu, että sitä on aina siellä ollut, mutta nyt se on tiedostetusti.”
 • ”Psyykkisen valmennuksen käytännön toteuttamisesta on tullut arkipäiväisempää, ja kynnys pohtia asioita on entisestään madaltunut.”
 • ”TrainingFocus-harjoitteet ovat parantaneet ryhmän keskittymistä, ja nuoret ovat huomanneet ja oivaltaneet keskittymisen tärkeyden.”

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita keskittymisen taitoja vahvistavia harjoitusprosesseja!