Verkkokauppa

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä kilpailemiseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut kilpailuihin ja peleihin valmistautumisen ja sekä kilpailemisen  kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

Varasto loppu

Kilpailuun ja peliin valmistautuminen on urheilijoiden ja valmennuksen yhteistyössä tapahtuva prosessi, jonka avulla urheilija ja joukkue pyrkivät olemaan hyvässä suoritusvireessä juuri silloin, kun suoritushetki koittaa. Taitavasti valmistautuva ja kilpaileva urheilija ja joukkue pystyvät kilpailutilanteessa saamaan esiin tasokkaan suorituksen, joka vastaa osaamistasoa tai jopa ylittää sen.

Kilpailemisen taidot kehittyvät vähitellen urheilijan tai joukkueen kohdatessa kilpailutilanteita. Valmentajat ja asiantuntijat voivat kuitenkin huomattavasti tehostaa urheilijoiden tai joukkueen laadukasta kilpailemista tarjoamalla heille kilpailemisen taitoja kehittäviä harjoitteita jatkuvasti lajiharjoittelun osana. Taitavasti kilpaileva urheilija ja joukkue osaavat nauttia kilpailemisesta, eivät pelkää epäonnistumisia ja osaavat säädellä omaa ajatteluaan ja tunnetilojaan kilpailun vaatimalla tavalla. Näin suoritusvarmuus ja onnistumisen todennäköisyys nousevat mahdollisimman korkealle.

Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Harjoitteet soveltuvat noin 10-12-vuotiasta aikuisiin riippuen harjoittelevan henkilön aiemmasta kokemuksesta, lapsilla ja nuorilla ajattelun kehityksen tasosta sekä osin myös lajista ja lajivalmentautumisen tavoista ja määrästä. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda urheilijan tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat kehittämään kilpailemisen taitoja lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden kilpailemisen taitavuuden monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi tämän tärkeän, psyykkisen osa-alueen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Kilpailuun ja peliin valmistautumisen sekä kilpailemisen harjoitusprosessien antia:

 • Valmentaja saavuttaa taitoja monipuolistaakseen ja varmistaakseen urheilijoidensa kilpailemisen taitojen kehittymisen fyysisen ja teknisen kehityksen kanssa samaan tahtiin.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijoiden sekä urheilijoiden välillä ja joukkueen sisällä monipuolistuu, kehittyy ja syvenee.
 • Urheilijoiden valmistautumisen ja kilpailemisen taitojen kehittyessä ja vakiintuessa suoritusvarmuus lisääntyy.
 • Kilpailemisesta ja valmistautumisesta tulee tavallisempaa ja sitä pystytään harjoittelemaan määrällisesti enemmän.
 • Urheilijat/joukkue saavat itsestään useammin irti omaa parastaan.
 • Urheilijat sietävät paremmin virheitä ja suhtautuvat niihin oppimiskokemuksina, mikä edistää kehittymisen nopeutta. Epäonnistumisen pelko vähenee ja sen käsittelyyn saadaan työkaluja.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden yksilöllisistä valmistautumisen ja kilpailemisen tavoista, ja voi näin entistä tarkemmin tukea heitä yksilöllisillä tavoilla.
 • Monet harjoituksista harjoittavat kilpailemista myös pitkällä tähtäimellä, ja harjoituksia voidaan muunnellen soveltaa jopa urheilijoiden ja valmentajan koko uran ajalle.
 • Urheilijat oppivat analysoimaan kilpailujaan ja suorituksiaan niin, että he hyötyvät opeista jatkuvasti seuraavissa kilpailuissa ja peleissä.

 

Valmistautumisen sekä kilpailemisen harjoitusprosessit -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien kilpailemisen taitojen kehittämisen parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Harjoitteet esitetään harjoitesivuina ja pdf-liitteissä. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat 20%:n alennuksen. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina sekä pdf-liitteissä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa kilpailemisen taitojen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat asiakkaidesi tai urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot asettuvat osaksi urheilijoiden/valmentajien pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Lasten kilpailemisen harjoitteet:

 • Harjoite 1: Tarkastele ilmiöitä ja tuntemuksia
 • Harjoite 2: Jutellaan kilpailemisesta
 • Harjoite 3: Suunnittele kilpailu!
 • Harjoite 4: Tärkeää ennen kilpailua ja peliä
 • Harjoite 5: Tärkeää kilpailun ja pelin jälkeen
 • Harjoite 6: Valmentajan omia ajatuksia kilpailemisesta
 • Harjoite 7: Lasten suunnittelema kilpailu
 • Harjoite 8: Epäonnistutaan tahallaan

Kilpailemisen valmiudet:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoiskut kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen harjoittelun valmiuksista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta valmiuksien tasolla
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 1): Starttikysely kilpailemisesta
 • Harjoite 2: Kilpailuun valmistautumisen tarkkailu
 • Harjoite 3: Kilpailun olotilapäiväkirja
 • Harjoite 4: Kilpailunomaisen harjoittelun analyysi
 • Harjoite 5: Kilpailunomainen harjoittelu
 • Harjoite 6: Kilpailun analyysi

Kilpailemisen perustaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen perustaidoista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta perustaitojen tasolla
 • Ryhmien harjoite 2: Tavoitteet kilpailutilanteeseen
 • Harjoite 2: Valmistautumisrutiinien suunnittelu ja harjoittelu
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 3): Rutiiniportaikko
 • Harjoite 3: Kilpailunkulun suunnitelma
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 4): Kilpailun kulun suunnitelma
 • Harjoite 4: Kilpailemisen harjoittelu mielikuvina
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 5): Kilpailemisen harjoittelu mielikuvina
 • Harjoite 5: Kilpailu on hieno hetki ja mahdollisuus nauttia urheilusta
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 6): Kilpailemisen nautinto
 • Harjoite 6: Vireystilan säätelyn harjoituksia käytäntöön
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 7): Vireystilan säätelyn harjoituksia käytäntöön

Kilpailemisen huipputaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoiskut kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaidoista
 • Harjoite 1: Kilpailemisen taidon kokonaisuus
 • Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu
 • Harjoite 3: Paineiden hallinnan harjoituksia, kun latautumista on laskettava
 • Harjoite 4: Paineiden hallinnan harjoituksia, kun latautumista on nostettava
 • Harjoite 5: Rohkeuden ja luovuuden kehittäminen
 • Harjoite 6: Kilpailukauden analyysi
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 8): Kilpailukauden analyysi

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä: 

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita kilpailemisen taitoja vahvistavia harjoitusprosesseja urheilijoille!