Verkkokauppa

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu

32,00  sis. alv.

Lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun materiaali tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja hrjoitteita näihin kahteen merkittävään teemaan. Lasten kyky tuottaa ja kokea tunteita ja mielikuvia ovat usein jo itsestään luovat ja kehittyneet. Lasten liikunnan ohjauksen ja valmennuksen tärkeä tehtävä on edelleen ylläpitää ja kehittää näitä esimerkiksi oppimiseen ja viihtymiseen korvaamattomalla tavalla yhteydessä olevia osa-alueita. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 5-6 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

Varasto loppu

Tuoteosasto

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu -materiaalin avulla voit valmentajana varmistaa, että lasten valmennus sisältää heidän tunnemaailmansa kehittymistä ihanteellisesti tukevia tehtäviä ja harjoituksia. Voit toteuttaa harjoituksissa tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun elementtejä, jotka edistävät ja tukevat monella tavalla lasten kehitystä ja oppimista sekä liikunnasta ja urheilusta iloitsemista.

Kurssin ja materiaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen lasten tunnemaailman ja mielikuvaharjoittelun kehittämiseen osana liikunnan ohjausta tai urheiluvalmentamista. Kurssi sisältää harjoitteita, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa lasten ohjaus- ja valmennustilanteissa. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa valmennusprosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden tai valmentajan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Tapaamisten tavoitteena on edelleen tehostaa materiaalin käyttöönottoa, sen avulla harjoittelua ja harjoittelun vaiheen loppuun saattamista. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu -kurssin ja materiaalin antia:

 • Kun harjoitteet toteutetaan osana lajiharjoittelua, tuovat ne harjoitteluun monipuolisuutta ja innostavuutta.
 • Lasten kehotietoisuus ja rauhoittumisen kyky kehittyvät. Tämä usein lisää viihtymistä ja mukavaa ilmapiiriä harjoituksissa.
 • Lasten tunteiden kokemisen maailma monipuolistuu ja kehittyy – lapset saavat nimiä kokemilleen tunteille, mikä johtaa vähitellen yhä kehittyneempään kykyy säädellä tunteita ja niiden kokemista tietoisesti.
 • Lapset saavuttavat tasapainoisen tunne-elämän kokemuksen valmiuksia sekä valmiuksia myös tietoiseen suorituskyvyn säätelyyn.
 • Mielikuvien hyödyntäminen oppimisen tukena monipuolistuu. Oppiminen tehostuu.
 • Lasten luontainen mielikuvien tuoton kyky voidaan säilyttää tavallista paremmin, jos siihen kiinnitetään jatkuvasti huomiota harjoittelun luonnollisena osana.
 • Harjoitteet sopivat esimerkiksi urheiluseuroille käytettäväksi valmentajien koulutuksessa tai muutenkin valmentajien kesken, jolloin harjoitteet luovat hyvää kehittymisen ja yhteistyön ilmapiiriä sekä kehittävät valmentajien taitavuutta tukea valmentamiensa lasten tunnemaailman ja oppimaan oppimisen kehittymistä.
 • Valmentaja saa tietoa ohjaamiensa lasten kokemista tunteista ja tunteiden kokemisen tavoista. Laadukas vuorovaikutus lisääntyy.

 

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen niin lasten ja nuorten kuin heidän ohjaajien ja valmentajien harjoittelun parissa niin laji- kuin psyykkisessä valmennuksessa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. Voit siis ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Harjoitteet näkyvät hyvin mobiiliversioina.
 • Yksittäisen kurssin hinta on 32,00€. Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä 20%:n alennuksen. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaalien avulla voit toteuttaa laadukasta lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun tukemista ja kehittämistä pitkään.
 • Ostaessasi kurssin, saat:
  • Ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita valmennettaviesi kanssa järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
  • Teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
  • Kahdeksan harjoitesivua, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia ja harjoituksia monipuolisesti:
   • Harjoitteen tavoitteet
   • Harjoitteen suoritusohjeet
   • Harjoitteen vaikutuksia
   • Vinkkejä, esimerkkejä, kuvia
   • Materiaalin harjoitteet:
    1. Kaikenlaisia mielikuvia
    2. Miltä suoritus tuntui?
    3. Vertaillaan erilaisia suoritustapoja
    4. Kuvitellaan tilanne etukäteen
    5. Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?
    6. Suorituksia erilaisin tuntein ja tuntemuksin varustettuna
    7. Rauhallinen – pirteä – rauhallinen – pirteä
    8. Lasten rentoutusharjoitus
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot ja tavat asettuvat osaksi sinun ja lasten pysyvää toimintaa. Samalla valmentajana opit toteuttamaan harjoitteet itsellesi luontevalla ja lajinomaisella tavalla.
 • Kurssimateriaali on käytössäsi 9 kuukautta, jonka ajan jälkeen saat sen halutessasi käyttöösi uudestaan samaksi ajaksi puoleen hintaan.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, lapsia, nuoria ja aikuisia valmentaneet ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet ja urheilevat asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä valmentajilta:

 

”Isoin oivallus on se, että olen sisäistänyt, että jokainen harjoitustilanne on psyykkistä valmennusta.”

”Harjoitteiden läpikäynti on inspiroinut ja herättänyt ajatuksia.”

”Kannustanut ottamaan käyttöön ja ideoimaan psyykkisen valmennuksen keinoin  lasten kehitystä.”

”Olen vahvistunut. Oppinut, että tiedän jo paljon ja minussa on jo paljon.”

”Olen esimerkiksi oppinut kiinnittämään huomiota palautteen antamiseen ja tulen varmasti jatkossa käyttämään materiaalia lasten valmennuksen tukena.”

”Olen oppinut ottamaan lapsia eri tavoin huomioon, miettimään ryhmää myös yksilöinä sekä kertomaan perusteluja valitsemilleni harjoituksille, mikä on tärkeää lasten motivoimisessa.”

”Innostuin ja sain valmiudet kehittyä! Sain myös hyviä ideoita lasten kehityksen tukemiseen!

 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan lasten tunnekokemuksia ja mielikuvien hyödyntämisen kykyä!

Harjoitteiden avulla lisäät innostavia, luonnollisesti valmennusarkeen soveltuvia psyykkisen valmennuksen elementtejä valmentamiesi lasten harjoitteluun!