Verkkokauppa

Tavoitteenasettelu: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä taitavaan tavoitteenasettamiseen liittyvien psyykkisten taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut tavoitteenasettamisen taidon harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiustasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin, ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa.

Varasto loppu

Tavoite on toiminnan päämäärä ja toivottu lopputulos. Tavoitteenasettelun avulla urheilija ja valmentaja asettavat motivoivia päämääriä harjoittelulle ja toimivat systemaattisesti siten, että urheilijan kehittyminen vastaa tavoitteita. Ymmärrys monipuolisten tavoitteiden ja taitavan tavoitteenasettelun merkityksestä auttaa säilyttämään motivaation myös vastoinkäymisten edessä sekä saavuttamaan urheilu-uran tärkeitä tavoitteita ja unelmia.

Tavoitteenasettelun Prosessi- ja asiantuntijamateriaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen tavoitteenasettamiseen sekä sen systemaattiseen hyödyntämiseen osana urheilua. Materiaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat lasten ja aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda urheilijan tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat valmentamaan ja harjoittamaan tavoitteenasettamisen taitoa lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu monipuolisten tavoitteiden hyödyntäminen sekä onnistumisten ja kehittymisen todentaminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi taitava tavoitteenasettelu kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Tavoitteenasettamisen taidon valmentamisen ja harjoittelun tavoitteita ja antia urheilussa ja liikunnassa TrainingFocus-materiaalien avulla:

 • Urheilija oppii, mitä tarkoittavat tavoite ja tavoitteenasettelu, ja oppii asettamaan monipuolisia niin lyhyen- kuin pitkäntähtäimen tavoitteita.
 • Urheilija oppii arvioimaan asettamiensa tavoitteiden haastavuutta sekä sitä, kuinka haastavia tai helppoja tavoitteita hän itse tarvitsee harjoitellakseen hyvin.
 • Urheilija oppii huomaamaan omassa tekemisessään pieniäkin onnistumisia ja edistysaskeleita, mikä lisää harjoittelun intoa ja laatua.
 • Taitavan tavoitteenasettelun avulla urheilijat pystyvät tietoisemmin harjoittelemaan laadukkaasti ja arvioimaan sekä tarvittaessa muuttamaan omaa tekemistään.
 • Valmentaja oppii tuntemaan urheilijoitaan yhä paremmin ja pystyy näin kohdistamaan valmennusta yksilöllisemmin.
 • Tavoitteenasettelun tuella urheilija säilyttää taitavasti motivaationsa kehittyä urheilussa joko valmentajansa kanssa tai tilanteen vaatiessa myös itsenäisesti.
 • Urheilija oppii kirjaamaan tavoitteet positiiviseen muotoon sekä käyttämään motivaationsa ja kehittymisensä tukena monipuolisesti erilaisia tavoitetyyppejä.
 • Urheilija oppii laatimaan käytännönläheiset toiminta- ja arviointisuunnitelmat, joilla varmistaa tavoitteiden saavuttamisen.
 • Erilaisten harjoitteiden avulla toteutettava harjoitusprosessi auttaa urheilijaa kirkastamaan tavoitteitaan ja sitoutumaan niiden saavuttamiseksi vaadittavaan työntekoon.
 • Urheilija hallitsee paineitaan ja käsittelee epäonnistumisiaan yleensä selvästi paremmin, kun tavoitteet on laadittu huolellisesti. Tavoitteet auttavat haastavissa tilanteissa muistamaan, että heti seuraavassa harjoituksessa jatketaan eteenpäin kokemuksen opit hyödyntäen.
 • Urheilija suunnittelee ja tarkastelee urheiluaan kokonaisvaltaisesti niin, että suunnittelussa huomioidaan myös muu elämä. Tämä auttaa varmistamaan, että urheilijan hyvinvointi ja into harjoitteluun ja kilpailemiseen säilyvät suurten harjoituskuormitusten ja paineidenkin alla.
 • Urheilija ja valmentaja voivat harjoitusten avulla lisätä vuorovaikutusta ja laadukasta keskustelua tavoitteidensa ja yhteistyönsä yhteen hiomiseksi.

 

Tavoitteenasettelun harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien tavoitteenasettamisen taidon kehittämisen parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Harjoitteet esitetään tiiviisti harjoitesivuilla sekä pdf-liitteissä. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00 €. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat materiaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina sekä pdf-liitteissä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa tavoitteenasettelun harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Bonus-harjoitteita sekä ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta tavoitteenasettamiseen liittyvät taidot asettuvat osaksi urheilijoiden pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Tavoitteenasettelu -materiaalin harjoitteet tasoittain:

 • Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali: Aloitus ja ohjeita

Tavoitteenasettelun valmiudet:

 • Tietoiskut tavoitteenasettelun valmiuksista
 • Tavoitteenasettelun valmiuksien harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta valmiuksien tasolla
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 1): Tavoitteenasettelun starttikysely
 • Harjoite 2: Päivätavoite
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 2): Henkilökohtainen harjoitustavoite
 • Harjoite 3: Pidä tavoite mielessä
 • Harjoite 4: Viikkotavoite
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 3): Joukkueen viikkotavoite
 • Harjoite 5: Tunnista tavoitteen haastavuus
 • Harjoite 6: Opi huomaamaan ja hyödyntämään pienet edistysaskeleet ja onnistumiset
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 8): Onnistumisten hyödyntäminen

 

Tavoitteenasettelun perustaidot:

 • Tietoiskut tavoitteenasettelun perustaidoista
 • Tavoitteenasettelun perustaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitekeskustelun tueksi
 • Harjoite 2: Tavoitteiden kirjaaminen
 • Harjoite 3: Tavoitetyypit
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 5): Tavoitetyypit
 • Harjoite 4: Taitava tavoitteenasettelu: aikavälit ja toimintasuunnitelmat
 • Harjoite 5: Välitavoitteet
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 4): Henkilökohtaiset välitavoitteet
 • Harjoite 6: Arviointi: huolehdi tavoitteen saavuttamisesta

 

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

 • Tietoisku tavoitteenasettelun huipputaidoista
 • Tavoitteenasettelun huipputaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta huipputaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyden kasvattaminen
 • Harjoite 3: Kausitavoitteiden suunnittelu
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 6): Joukkueen kausitavoitteet
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 7): Valmentajan kausisuunnitelma
 • Harjoite 4: Vuositavoitteiden suunnittelu
 • Harjoite 5: Urasuunnittelu
 • Harjoite 6: Kokonaisuuden arviointi

 

Lasten innostuksen ja motivaation sekä tavoitteenasettelun harjoitteet:

 • Tietoisku lasten innostuksesta ja motivaatiosta
 • Lasten innostuksen ja motivaation harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta
 • Harjoite 2: Hauskuuspäiväkirja
 • Harjoite 3: Lapset määräävät -päivä
 • Harjoite 4: Lapset kysyvät miksi -päivä
 • Harjoite 5: Lajitietokilpailu
 • Harjoite 6: Tavoitekartta
 • Harjoite 7: Lasten omat tavoitteet
 • Harjoite 8: Meidän ryhmän kivat jutut
 • Harjoite 9: Arvataan tavoitteita
 • Harjoite 10: Kotitehtäviä liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin
 • BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

Lasten harjoittelussa, kuten toki kaikessa urheilussa motivaatioon ja motivoituminen sekä tavoitteenasettelu liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa. Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteita on enemmän, ja ne ovat tässä materiaalissa  samat kuin materiaalissa: Harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaali: Motivaatio.

Samat lasten harjoitteet ovat myös myynnissä erillisenä materiaalina osiossa Lasten liikunta ja urheilu.

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä:

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

Tervetuloa mukaan kehittämään tavoitteiden toteutumista ennustavia tavoitteenasettelun taitoja urheilijoiden ja valmentajien kanssa!