Verkkokauppa

Tunnetaidot ja taitava ajattelu

46,00  sis. alv.

Tunteiden ja ajattelun säätelyyn liittyvät taidot ovat olennaisia niin suorituskykyyn ja onnistumiseen kuin hyvinvointiin liittyvissä tavoitteissamme ja niiden saavuttamisessa. Tunteidensa ja ajattelunsa kanssa taitava ihminen kokee tasapainoisuutta ja samalla osaa hyödyntää ajattelun ja tunteiden säätelyn keinoja esimerkiksi urheilemisessaan sekä työnteon ja ihmissuhteiden tukena. Nyt voit liittää tunnetaitoja ja ajattelua tehokkaasti harjoittavan psyykkisen valmentautumisen mukaan harjoitusohjelmaasi tai toki muutenkin vain arkeesi. Näin tavoitteidesi saavuttaminen todennäköistyy. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen milloin vain. Saat materiaalissa harjoitteet, joiden avulla kehität psyykkistä taitavuuttasi suoraan osana harjoitteluasi ja arkeasi. Voit luoda materiaalista valmentautumisprossessin tai voit ottaa harjoitteita yksitellen mukaan tekemiseesi.

Varasto loppu

Kurssin ja materiaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen tunnetaitoihin ja taitavaan ajatteluun,  sekä siihen, miten niitä voi harjoitella. Kurssi sisältää harjoitteita, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa omassa arjessasi. Harjoitteet soveltuvat niin harrastustason kuin kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteilla urheileville sekä myös muiden tavoitteiden saavuttamisen tehostamiseen. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on. Harjoitteita toistaessasi laadukas tunnetaidoissa valmentautuminen kytkeytyy vähitellen kiinteäksi, luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista harjoitustapaasi. Samalla varmistat, että kehityt psyykkisissä taidoissa fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa huomattavan edulliseen Combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella kehittymisprosessiasi, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä!

 

Tunnetaidot ja taitava ajattelu -kurssin ja materiaalin antia:

 • Tunnetaitojen ja taitavan ajattelun teemat harjoittavat itseluottamukseen, kaikenlaisen toiminnan ja tekemisen laatuun ja suoritusvarmuuteen merkittävästi vaikuttavia taitoja.
 • Tunnistat, ymmärrät ja hyväksyt omia tunteitasi, mikä mahdollistaa suorituskyvyn ja suoritusvarmuuden kehittymisen optimaalisesti.
 • Opit tunnistamaan omia tapoja ohjata omaa suorittamistasi ja suoriutumistasi itsepuheen avulla. Samalla harjoitteet  kehittävät valmiuksia myönteiseen, suoriutumista tukevaan ajatteluun ja tunteiden säätelyyn.
 • Opit keinoja tietoiseen tunteisiin vaikuttamiseen ja sitä kautta suorituskyvyn säätelyyn.
 • Opettelet tunnistamaan oman, hyvältä tuntuvan tunne-elämän piirteitä ja saavutat taitoja säädellä eteen tulevia voimakkaitakin tunteita hyvinvointia tukevilla tavoilla.
 • Tietoisen harjoittelun seurauksena tilanteiden nollauskyky ja virheiden sietäminen kehittyvät, mikä pitkällä tähtäimellä myös useimmiten vähentää paineita ja johtaa yhä parempaan suoritusvarmuuteen ja hyvinvointiin sekä tekemisestä nauttimiseen.
 • Vuorovaikutuksesi muiden ihmisten kanssa voi syventyä ja monipuolistua.
 • Saavutat uuden itsetuntemuksen tason, jolloin myös mahdollisuudet oman toiminnan säätelyyn lisääntyvät.
 • Monet harjoituksista harjoittavat tunnetaitoja ja ajattelua myös pitkällä tähtäimellä, ja harjoituksia voidaan muunnellen soveltaa koko elämän tai uran ajalle.
 • Saat työvälineitä pohtiaksesi omaa kulunutta ja tulevaa elämääsi tehdäksesi valintoja, jotka johtavat kohti tavoitteitasi.

 

Tunnetaidot ja taitava ajattelu -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen ihmisten ja erityisesti myös urheilijoiden ja valmentajien tunnetaitojen kehittämisen parissa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden kuin hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. Voit siis ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Harjoitteet näkyvät hyvin mobiiliversiona. Halutessasi voit tulostaa harjoitelomakkeita pdf:nä.
 • Kurssin hinta on 46,00€. Jos haluat ostaa kaksi materiaalia kerralla, saat materiaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti.
 1. Saat ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
 2. Saat teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
 3. Saat kymmenen harjoitesivua, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa tunnetaitojen ja ajattelun harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen hyötyjä
  • Vaihdellen vinkkejä, esimerkkejä, tarinoita, kuvia
  • Lisämateriaalia
  • Materiaalin harjoitteet:

Harjoite: Kysymyksiä itsetuntemuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen
Harjoite: Tunteiden bongaus
Harjoite: Tunteiden hyväksyminen
Harjoite: Tunnepäiväkirja: mitkä ja mistä tunteeni kumpuavat?
Harjoite: Tunteeni rajapyykit
Harjoite: Hyvien tunteiden ja ajatusten huomioiminen
Harjoite: Tunteiden tietoisia vaihtoja
Harjoite: Itsepuheen tarkkailu ja muokkaaminen
Harjoite: Elämänjana: mistä olen tulossa ja minne olen menossa
Harjoite: Minun arvojani ja uskomuksiani

 1. Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat kirjata tehtäviä.
 2. Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta tunteisiin ja ajatteluun liittyvät taidot asettuvat osaksi pysyvää toimintaasi ja ajatteluasi. Samalla opit toteuttamaan harjoitteet itsellesi luontevalla tavalla niin, että psyykkinen valmentautuminen sulautuu osaksi taitavaa ja laadukasta valmennuskokonaisuutta.
 3. Kurssimateriaali on käytössäsi yhdeksän kuukautta. Saat tämän jälkeen materiaalin halutessasi käyttöösi uudelleen puoleen hintaan, saman pituiseksi jaksoksi.
 4. Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä urheilijoilta:

 • ”Olen aiemmin käynyt hyvin erityyppisen psyykkisen valmennuksenkurssin, ja nyt TrainingFocus ylitti odotukseni ja vaikuttaa todella toimivalta. Käytännön vinkit ja harjoitteet ovat tosi hyviä!”
 • ”Olen innostunut – kurssilla käytiin paljon asioita läpi, joihin en olisi osannut itse kiinnittää huomiota.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Ihan mahtava jengi ootte – energisoiva fiilis tarttuu!!”
 • ”Teissä on ihanaa positiivisuutta!”

 

Tervetuloa mukaan valmentautumaan tunne- ja ajattelun taidoissa!

Harjoitellessasi tulet vaikuttumaan, kuinka paljon edistyt ja kuinka mielenkiintoista tunteiden ja ajattelun harjoittaminen on!