Verkkokauppa

Tunteiden ja ajatusten säätely ja hallinta: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä tunteiden ja ajattelun säätelyyn liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut tunteiden ja ajattelun säätelyn sekä epäonnistumisen ja stressin hallinnan harjoitusprosessit tietoiskuineen lasten ja valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

Varasto loppu

Urheilu on hieno mahdollisuus kokea paljon erilaisia tunteita. Samalla urheilu tarjoaa paljon mahdollisuuksia ihmiselle harjoittaa omia tunnetaitojaan sekä ajattelua, kuten itsepuhettaan palvelemaan niin suorituskykyä kuin hyvinvointiin ja muuhun elämään liittyvä tavoitteita.

Tunnetaidot, taitava ajattelu sekä epäonnistumisten ja stressin hallinta ovat merkittäviä taitoja ja ominaisuuksia pyrittäessä kehittymään kohti lajitaidoissa asetettavia tavoitteita. Tasapainoinen, motivoitunut harjoittelu sekä tasainen kilpaileminen ja omasta urheilu-urasta nauttiminen perustuvat näihin taitoihin. Hyvinvointi ja menestyminen vaativat myös sen, että urheilija ja joukkue osaavat suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin oppimiskokemuksina sekä sen, että stressiä osataan tunnistaa ja säädellä niin, että vakavia ylikuormittumisia ei tapahtuisi.

Tässä materiaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat lasten ja aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Lasten harjoitteet soveltuvat noin 5-6 vuotiaista eteenpäin ja harjoitusprosessit 10-12-vuotiaista aikuisiin riippuen harjoittelevan henkilön tai joukkueen aiemmasta kokemuksesta, lapsilla ja nuorilla ajattelun kehityksen tasosta sekä osin myös lajista ja lajivalmentautumisen tavoista ja määrästä. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda materiaalin avulla urheilijan tai koko joukkueen tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat kehittämään tunteiden säätelyn ja ajattelun taitoja lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden psyykkisen taitavuuden monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi tämän tärkeän, psyykkisen osa-alueen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa valmennusprosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajan tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Tunne- ja ajattelun taitojen harjoitusprosessien antia:

 • Valmentaja saavuttaa taitoja monipuolistaakseen ja varmistaakseen urheilijoidensa tunnetaitojen kehittymisen fyysisen ja teknisen kehityksen kanssa samaan tahtiin.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijoiden sekä urheilijoiden välillä ja joukkueen sisällä monipuolistuu, kehittyy ja syvenee.
 • Urheilijat oppivat tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään omia tunteitaan, mikä mahdollistaa suorituskyvyn ja suoritusvarmuuden kehittymisen optimaalisesti.
 • Urheileville lapsille tarjoutuu laadukkaita, kehittyviä tunne- ja ajattelun taitoja monipuolisesti ja sopivasti haastavia psyykkisen valmennuksen tehtäviä lajiharjoittelun lomassa.
 • Lapset hyödyntävät kykyään tuottaa mielikuvia, ja harjoittavat kehotietoisuuttaan myös rentoutumisen ja rauhoittumisen sekä niiden vastakohtana piristymisen harjoitteiden avulla.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden yksilöllisistä tunteisiin ja itsepuheeseen, sekä epäonnistumiseen ja stressiin liittyvistä kokemuksista, ja voi näin entistä tarkemmin tukea heitä yksilöllisillä tavoilla.
 • Urheilijat oppivat tunnistamaan omia tapoja ohjata omaa suorittamistaan ja suoriutumistaan itsepuheen avulla. Samalla harjoitteet  kehittävät valmiuksia myönteiseen, suoriutumista tukevaan ajatteluun ja tunteiden säätelyyn.
 • Tietoisen harjoittelun seurauksena epäonnistumisen kokemuksen sietäminen ja hyödyntäminen kehittyvät, mikä pitkällä tähtäimellä myös useimmiten vähentää paineita ja johtaa yhä parempaan suoritusvarmuuteen ja hyvinvointiin sekä tekemisestä nauttimiseen.

 

Tunteiden säätelyn ja ajattelun taidot -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien psyykkisten taitojen kehittämisen parissa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Harjoitteet kuvataan harjoitesivuilla sekä katsottavilla ja haluttaessa tulostettavilla pdf-liitteillä.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä kaikki Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa tunne- ja ajattelutaitojen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat asiakkaidesi tai urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot asettuvat osaksi urheilijoiden/valmentajien pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Tunteiden ja ajatusten säätelyn ja hallinnan harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku tunteiden hallinnan valmiuksista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä tunteista ja niiden säätelystä valmiuksien tasolla
 • Harjoite 2: Tunnepäiväkirja
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 1): Tunnepäiväkirja
 • Harjoite 3: Tunteiden bongaus
 • Harjoite 4: Itsepuheen tarkkailutehtäviä
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 3a): Itsepuheen harjoituksia
 • Harjoite 5: Myönteisen kielen harjoittelu
 • Ryhmäversio (Ryhmien harjoite 3b): Myönteisen kielen harjoitus
 • Harjoite 6: Ulkopuoliset odotukset
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 4): Ulkopuoliset odotukset

Tunteiden hallinnan perustaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku tunteiden hallinnan perustaidoista
 • Harjoite 1: Pysyminen neutraalissa tunnetilassa
 • Harjoite 2: Liu´utaan tunnetiloista toisiin
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 2): Liukuminen tunnetiloista toisiin
 • Harjoite 3: Harjoitellaan tietyssä tunnetilassa olemista
 • Harjoite 4: Itsepuheen muokkaaminen suoritusta tukevaksi
 • Harjoite 5: Stressin tunnistaminen ja huolien listaus
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 5): Stressin tunnistaminen
 • Harjoite 6: Ajatusten pysäköinti
 • Harjoite 7: Stressin haltuunoton suunnitelma
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 6): Stressin haltuunoton suunnitelma

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku tunteiden hallinnan huipputaidoista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä epäonnistumisiin ja virheisiin suhtautumisesta
 • Harjoite 2: Epäonnistumiseen liittyvien tunteiden analyysi
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 7): Epäonnistumiseen liittyvien tunteiden analyysi
 • Harjoite 3: Harjoitus epäonnistumisen ja vastoinkäymisen käsittelyyn
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 8): Epäonnistumisen käsittely
 • Harjoite 4: Tilanteen nollaaminen
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 9): Tilanteen nollaaminen
 • Harjoite 5: Itsepuheen hienosäätö kohti huippusuorituskykyä: Sisäisen puheen päiväkirja
 • Harjoite 6: Omaan urheiluun liittyvät tunteet ja tulkinnat: uskomusten tarkistaminen

Lasten mielikuvien ja tunteiden säätelyn harjoittelu

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku lasten mielikuvaharjoittelusta
 • Harjoite 1: Kaikenlaisia mielikuvia
 • Harjoite 2: Kaikenlaisia tunteita
 • Harjoite 3: Miltä suoritus tuntui?
 • Harjoite 4: Vertaillaan erilaisia suoritustapoja
 • Harjoite 5: Kuvitellaan tilanne etukäteen
 • Harjoite 6: Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?
 • Harjoite 7: Suorituksia erilaisin tuntein ja tuntemuksin varustettuna
 • Harjoite 8: Rauhallinen – pirteä – rauhallinen – pirteä
 • Harjoite 9: Lasten rentoutusharjoitus
 • Harjoite 10: Kotitehtäväehdotuksia tunteista ja mielikuvista

Lasten harjoittelussa tunnetyöskentely, vireys- ja olotilan säätely, oppiminen sekä mielikuvat liittyvät kiinteästi toisiinsa. Lasten mielikuvaharjoittelun ja tunnetyöskentelyn harjoitteita on enemmän ja ne ovat tässä materiaalissa  samat kuin materiaalissa: Harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaali: Mielikuvaharjoittelu.

Samat lasten harjoitteet ovat myös myynnissä erillisenä materiaalina osiossa Lasten liikunta ja urheilu.

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä: etsi edun palautteista!

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita tunteiden säätelyn sekä ajattelun taitoja vahvistavia harjoitusprosesseja suomalaisille liikkujille ja urheilijoille!