Verkkokauppa

Suorituskyvyn psykologia

80,00  sis. alv.

Tietokirjamme on myynnissä!

Suorituskyvyn psykologia – Tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville  (n. 650 sivua) syventyy monipuolisesti ja käytännönläheisesti ihmisen taitavaan suoriutumiseen. Suorituskyvyn psykologia on kansainvälisesti ajankohtainen tieteenala, jonka juuret ovat urheilupsykologian tutkimuslöydöksissä. Kirja on erittäin korkeatasoinen ja laatuaan ensimmäinen vastaavan mittaluokan suomenkielinen tietokirja. Kirja tarjoaa jokaiselle suorituskykyään, psyykkistä taitavuuttaan ja hyvinvointiaan kehittävälle lukijalle inspiroivan ja tuhdin tietopankin sekä runsaasti käytännön menetelmiä. Kirja soveltuu myös erinomaisesti oppi- ja ammattikirjaksi liikunnan ja urheilun, kuntoutuksen ja valmennuksen, taiteen sekä johdon, opetuksen ja koulutuksen ammattilaisille. Eri alojen toimijoiden ja menestyjien tarinat ja sitaatit tuovat tiedon lähelle lukijaa. Kirjan mukana tulee pääsy verkkomateriaaliin.

 

Tuoteosasto

Nyt viedään suoritus ja suorituskyky – hyvinvointi ja taitava ajattelu uudelle tasolle kukin omalla alallaan!

Tutustu kirjan sisällysluetteloon
Tutustu kirjan johdantoon
Tutustu kirjan verkkomateriaaliin

Kun ihminen haluaa onnistua ja voida hyvin, tilanteessa vaikuttavat monet psykologiset tekijät. Näitä ovat esimerkiksi motivoituminen kohti itsensä kehittämistä ja suoriutumista, koettu itseluottamus, saavutettu suoritusvarmuus sekä kyky omien ajatusten ja paineiden sekä stressin säätelyyn. Vastaavasti suoritusta mahdollisesti edeltävän ohjaamisen laatu voi olla ratkaiseva tekijä tulosten saavuttamiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Ihmiset työskentelevät omien tavoitteidensa kanssa erilaisissa tilanteissa: kirurgi tai pelastaja toimenpiteessään, valmentaja, urheilija ja joukkue sekä h-hetkellään että harjoitellessaan, fysioterapeutti ja asiakas loukkaantumisprosessin äärellä, taiteilija uutta luodessaan ja esiintyessään, toimitusjohtaja monenlaisissa johtamistehtävissään tai kuntoaan kehittävä liikkuja kahvakuulatunnilla. Tämän kirjan tavoitteena on, että lukija oppii yhä useammin suoriutumaan omissa tilanteissaan huipputasollaan ja kokemaan samalla vahvaa elinvoimaisuutta. Hyvinvointi ja korkeatasoinen suoriutuminen pitkällä aikavälillä kulkevat käsikädessä toisiaan tukien.

Tekijät ovat luoneet kiinnostavan sisällön, joka kattaa laajat kansainväliset kirjallisuus- ja lähdeviitteet suorituskyvyn kehittämisen ja urheilupsykologian aloilta. Asiat on esitetty elävästi ja ymmärrettävästi esimerkkien, kuvien ja selkeiden taulukoiden kera. Teoriatieto, ajatteluun kannustavat pohdinnat sekä kiinnostavat, suoraan käytäntöön soveltuvat harjoitteet seuraavat luvuissa toisiaan, jolloin lukukokemuksesta tulee miellyttävä ja inspiroiva. Tiedot ja taidot karttuvat vauhdikkaasti ja siirtyvät näin käytännön osaamiseksi.

Mallisivu 1:  Luku 1. Suorituskyvyn kehittämisen määritelmiä
Mallisivu 2:  Luku 2. Perustarpeet ja persoonallisuus
Mallisivu 3:  Luku 3: Hyvinvointi
Mallisivu 4:  Luku 4. Suorituskyvyn psykologia- määritelmistä käytäntöön
Mallisivu 5:  Luku 8. Mielikuvaharjoittelu
Mallisivu 6:  Luku 9. Motivaatio
Mallisivu 7:  Luku 13. Itseluottamus
Mallisivu 8:  Luku 16. Pelkoihin ja ahdistuneisuuteen liittyvät haasteet

Psykologit Paula Arajärvi ja Paula Thesleff ovat alansa, suorituskyvyn psykologian huippuosaajia. He ovat työskennelleet yhteensä vuosikymmeniä suorituskyvyn kehittämisen parissa. Molemmat ovat olleet itse kansainvälisen tason huippu-urheilijoita ja erikoistuneet niin akateemisella kuin käytännön tasolla ihmisen hyvinvointiin ja suorituskyvyn hiomiseen kohti yksilöllistä maksimia. Paulat työskentelevät laajasti sekä koulutuksen että asiakastyön parissa. Arajärvi on muun muassa kirjoittanut alan tietoteoksiin ja julkaissut harjoituskirjoja. Thesleff on kirjoittanut useita artikkeleita alan lehtiin ja toimii Journal of Clinical Sport Psychology -julkaisun vertaisarvioijana. Nyt nämä rautaiset ammattilaiset ovat koonneet laajan osaamisensa tämän kirjan kansien väliin kaikkien suorituskyvystään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden saataville. Arajärvi ja Thesleff ovat myös yrittäjiä ja innovatiivisia alansa kehittäjiä. He johtavat omaa alihankkijatiimiään ja kouluttavat alalle asiantuntijoita. Paulat ovat matkan varrella luoneet monia taitavaa vuorovaikutusta ja psykologisten taitojen oppimista tukevia ratkaisuja. Näistä esimerkkinä kirjan hankkija saa samalla pääsyn kirjan teemoja mukaileviin, verkossa sijaitseviin lisämateriaaleihin.

Paino 1,7 kg (kilogramma)
Mitat 27,9 × 20,0 × 3,5 cm (senttimetri)