Suorituskyvyn psykologia

Suorituskyvyn psykologian tuottama tieto ja menetelmät varmistavat, että korkeatasoinen suoriutuminen ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä toisiaan tukien.

Suoritus ja sen osatekijät

Suoritus on jokin toiminto tai teko tai näiden sarja, jonka avulla pyritään kohti tavoitetta. Ihmisen suoriutumiselle on ominaista, että sille on määritelty jokin taitotaso tai kriteerit. Kriteerien kautta ihminen määrittelee suorituksen merkityksen ja olemassaolon itselleen.

”Koen ”suorituksen” itselleni positiivisena käsitteenä sen sijaan, että se olisi kuormittavaa tai jollain tavalla pakonomaista jonkin asian suorittamista ja siitä suoriutumista. Suoritus on minulle ennalta tiedossa olevan päämäärän, tavoitteen tai tehtävän vaatiman toiminnan toteuttamista.”

 – Tuuli Petäjä-Siren, purjelautailun olympiamitalisti

Suoritus koostuu fyysisistä ominaisuuksista, taitotasosta sekä psykologisesta valmiudesta suoriutua kyseisessä tilanteessa (Karageorghis & Terry, 2011). Monilla aloilla tietotaso ja -osaaminen voivat toki olla esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia olennaisempia. Jos psykologisilla valmiuksilla ei olisi merkitystä, suoriutuisimme aina suunnilleen yhtä hyvin. Näin ei kuitenkaan ole. Tavoitteiden mukaisen suorituksen tuottamiseksi tarvitaan siis fyysisen suorituskyvyn ja teknisen osaamisen lisäksi psyykkistä suorituskykyä.

Psyykkinen suorituskyky

”Psyykkinen suorituskyky on sitä, ettei ota itseään niin vakavasti. Ja pitää olla psyykkisesti joustava, ja hyväksyä, että et ole hyvä kaikessa. Pitää huolehtia itsestä, mutta ei voi olla liian varovainen. Pitää uskaltaa ottaa riskejä. Minusta tuntuu, että kaikki tulee päästä, ja sitä pitää kouluttaa joka päivä.”

Maria Baranova, Baijerin valtionbaletin ensitanssija

Psyykkinen suorituskyky nousee monissa tilanteissa ratkaisevaksi, kun fyysisesti ja taidollisesti samantasoiset asettuvat vastakkain. Monissa suorituskeskeisissä ja vaativissa ammateissa psyykkinen suorituskyky on ratkaiseva tekijä: matkustaja haluaa luottaa täydellisesti lennonjohtajan kykyyn säädellä vireystilaansa myös koneen laskeutuessa. Teatteriesityksen katsoja odottaa, että esiintyjät säätelevät taitavasti kokemaansa painetta, jotta hän voi keskittyä tarinan sisältöön. Ja vielä dramaattisemmin, hengestään taisteleva potilas haluaa tietää kirurgin keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden olevan huippuluokkaa.

Suorituskyvyn psykologia

Suorituskyvyn psykologia (engl. performance psychology) on viimeisen viidentoista vuoden ajan kasvanut ja vahvistunut omana psykologian sovellusalanaan. Juurina ovat olleet urheilupsykologian oivallukset ja käytännön sovellukset. Tietoa ja menetelmiä tarvitaan erityisesti aloilla, joissa vallitsee vaatimus suoriutua virheettömästi tai korkeatasoisesti sekä tasaisesti pitkilläkin aikaväleillä (Hays, 2009). Suorituskyvyn psykologia keskittyy ihmisen suoriutumiseen aloilla, kuten liikunta ja urheilu, taiteet, kirurgia, palokunta, viranomaistyö, armeijan operaatiot ja liike-elämä (Hays, 2012). On huomattu, että ihmisen korkeatasoinen suoriutuminen on yhteydessä yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Miller & Kerr, 2002).

Suorituskyvyn psykologian tiedoin ja menetelmin saadaan siis aikaan toivottuja muutoksia, jotta ihminen suoriutuisi omalla korkealla tasollaan ja samalla voisi hyvin. Muutokset tapahtuvat vaikuttamalla käyttäytymiseen, ajatteluun ja tunteisiin – ennen kaikkea voimavarasuuntautuneilla menetelmillä (Hays, 2009).

”Psykologiset tekijät ovat aivan keskeisessä roolissa omassa työssäni. Se, miten tullaan toimeen toisten ihmisten kanssa, ja miten suhtaudutaan erilaisiin eteen tuleviin tilanteisiin.”

– Kim Väisänen, Startup-sijoittaja, yrittäjä, hallitusammattilainen

Kaipaatko lisää tietoa, tukea tai käytännön työkaluja psyykkisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen? Haetko apua ja tukea itsellesi vai auttaaksesi ja tukeaksesi muita? Meiltä löydät kattavat palvelut psyykkisen taitavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Raudanlujalla ammattitaidolla, mutta inhimillisesti – ihmiseltä ihmiselle.

Lue lisää blogistamme tai ota yhteyttä. Löydät tarjoamamme palvelut omilta sivuiltaan urheilun, taiteen ja liike-elämän tarpeisiin. Mikäli olet kiinnostunut kouluttautumisesta psyykkisen valmentajan asiantuntijatehtäviin, löydät tietoa EduFocus-koulutusohjelmastamme täältä.

Lähteet:

K. F. (2012). The psychology of performance in sport and other domains. Teoksessa S. Murphy (toim.), The Oxford handbook of sport and performance psychology (s. 24–45). New York, NY: Oxford University Press.

Miller, P. S. & Kerr, G. A. (2002). Conceptualizing Excellence: Past, Present, and Future, Journal of Applied Sport Psychology, 14, 3, 140-153.

Sisältää otteita sekä suoria lainauksia kirjasta Suorituskyvyn psykologia, tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville (Arajärvi & Thesleff, 2020, VK-kustannus).

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!