EduFocus – Psyykkisen valmentajan koulutusohjelma

Huhtikuussa 2023 alkava EduFocus-ryhmä on nyt täynnä.
Ilmoitamme tällä sivulla seuraavien koulutusryhmien alkamisesta. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tulevia ryhmiä kohtaan sivun alalaidasta löytyvällä hakulomakkeella.

EduFocus on suosittu, laadukas ja käytännönläheisellä työotteella toteutettava psyykkisen valmentajan koulutusohjelma, joka tarjoaa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana urheilun ja taiteen kentillä. Koulutusohjelma sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ryhmätyönohjausta sekä 20 h itsenäistä työskentelyä ja psyykkisen valmennuksen harjoittelua.

Koulutusohjelman vastuukouluttajina toimivat Copen Paula Arajärvi, Paula Thesleff, Anna Kilpinen sekä Tea Uimonen. Lisäksi lähiopetuspäivillä vierailee asiantuntijoita, valmentajia, urheilijoita sekä taidekentän ammattilaisia tuomassa konkreettista kosketuspintaa urheilun sekä taiteen toimintaympäristöihin ja ilmiöihin.

Koulutuksen työskentelytavat sekä keskeiset sisällöt:

Koulutus koostuu vuorovaikutteisesta opetuksesta, case-harjoituksista, inspiroivista vierailijoista, ryhmätyöskentelystä sekä ryhmätyönohjauksellisesta psyykkisten taitojen opettamisen prosessista. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja oman kehittymisen arviointia. Kouluttajien tavoite on synnyttää oppimista ja innostusta tukeva koulutusilmapiiri, jossa jokainen opiskelija etenee omien tavoitteidensa suuntaisesti.

Koulutus koostuu kolmen osa-alueen ympärille:

 1. Urheilu- ja suorituskyvyn psykologian ammattikenttä ja psyykkisen valmennuksen työmahdollisuudet Suomessa. Psyykkisen valmennuksen jalkauttaminen tehokkaasti ja tuloksellisesti urheilu-, liikunta- sekä taidealan yhteisöihin ja ympäristöihin.
 2. Psyykkisten taitojen harjoittelu tuloksellisesti käytännön työkaluilla:
  • Innostuminen: Miten luodaan innostusta ja iloa harjoitteluun ja työskentelyyn?
  • Sitoutuminen: Miten harjoittelusta ja työskentelystä tehdään pitkäjänteistä ja laadukasta?
  • Itseluottamus: Miten vahvistaa luottamusta oppia, kehittyä ja onnistua?
  • Sietäminen: Miten nollata virheet ja käsitellä pettymykset?
  • Suoritusvarmuus: Miten saada paras irti paineen alla?
 3. Vuorovaikutustaidot, ihmisen kohtaaminen liikunta- ja/tai taidealan ammattilaisena sekä itsensä kehittäminen.

Koulutuksen perusta:

Koulutuksen tieteellinen viitekehys perustuu urheilu- ja suorituskyvyn psykologiaan, liikuntapedagogiikkaan, positiiviseen psykologiaan, kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen sekä ratkaisukeskeiseen työotteeseen.

Kenelle?

Koulutus on psyykkisen valmentajan peruskoulutus, joka sopii alasta kiinnostuneille, opiskelijoille tai täydennyskoulutukseksi jo ammatissa työskenteleville henkilöille. Koulutukseen voi osallistua mm.

 • Liikunnan ja urheilun alalla toimivat ohjaajat, valmentajat ja muut toimijat
 • Psykologian ja kasvatustieteiden alalla toimijat
 • Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alalla toimijat
 • Taidealan toimijat

Koulutus tarjoaa:

 • Valmiudet ja monipuoliset käytännön harjoitteet psyykkisten taitojen prosessinomaiseen kehittämiseen.
 • Edellytykset kehittyä ja toimia psyykkisen valmennuksen työkentällä.
 • Edellytykset jalkauttaa ja kehittää psyykkisen valmennuksen toimiva kokonaisuus omaan urheiluseuraan, oppilaitokseen, työyhteisöön tai muuhun vastaavaan ympäristöön.
 • Mahdollisuuden kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, kuten ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen, palautteenanto ja ryhmäprosessien ymmärtäminen.
 • Oppia asiantuntijoiden kanssa, jotka työskentelevät laajasti niin lasten ja nuorten kuin huippu-urheilun parissa sekä taidekentällä.
 • Mahdollisuuden verkostoitua muiden alasta kiinnostuneiden kanssa laji- ja ammatilliset rajat ylittäen.

Koulutuksesta valmistuminen:

Psyykkisen valmentajan koulutuksesta saa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana osana kokonaisvaltaista valmennusta sekä suunnitella psyykkisen valmennuksen toimivat kokonaisuudet urheiluseuroihin, oppilaitoksiin, työyhteisöihin tai muihin vastaaviin ympäristöihin. Koulutus antaa ymmärryksen myös siitä, miten psyykkisen valmennuksen ammattikentällä voi edetä ammatillisissa opinnoissa kohti sertifioitua psyykkisen valmennuksen asiantuntijaa.

Psyykkisen valmentajan koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kurssipäiviin osallistumisen, itsenäisen työskentelyn ja harjoittelun (n. 20 h) suorittamisen hyvällä tasolla sekä ryhmätyönohjauksiin osallistumisen. Koulutuksen aikana oppimista arvioidaan itsearviointi-menetelmillä sekä kouluttajien palautteen avulla.

Milloin?

Koulutuspäivät pidetään perjantaisin klo 9–16.
Seuraavan koulutuksen päivämäärät ovat:
28.4.2023
26.5.2023
16.6.2023
18.8.2023
15.9.2023
13.10.2023
10.11.2023
ja 8.12.2023

Koulutukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Helsingin Pakilassa tai Zoom-etäyhteydellä.

Hinta:

Koulutuksen kokonaishinta on 1650 € + alv. (2046 € sis. alv.). Hinta sisältää opetuksen, ryhmätyönohjauksen, TrainingFocus®-verkkolisenssin (lue lisää alta) sekä kahvitarjoilun koulutuspäivinä. Koulutuksen hintaan sisältyy myös Suorituskyvyn psykologia -tietoteos, joka toimii koulutuksen yhtenä oppimateriaalina.
Ryhmäalennus: mikäli samasta organisaatiosta osallistuu vähintään kolme henkilöä, saatte kokonaishinnasta 10% alennuksen.

TrainingFocus®-verkkolisenssi:

Cope Oy / SportFocus on edelläkävijä tuloksellisen psyykkisen valmennuksen toteuttajana urheilun kentällä. Koulutuksen hintaan sisältyy pääsy koulutusohjelman ajaksi verkossa sijaitsevaan ainutlaatuiseen ja laajaan harjoitemateriaalipankkiin. Tämän TrainingFocus®-lisenssin myötä asiantuntijalle avautuu mahdollisuus käyttää työnsä tukena toistasataa psyykkisen valmennuksen harjoitetta. Harjoitteet ovat syntyneet asiantuntijoidemme vahvan osaamisen sekä pitkän kokemuksen myötä liikunnan, urheilun ja valmentamisen sekä suorituksen ja hyvinvoinnin psykologian kentillä ja tieteen parissa.

EduFocus-koulutuksen soveltuvuus urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen sertifiointivaatimuksiin:

Lisäkoulutus

Sertifiointilautakunta ei sertifioi yksittäisiä koulutuksia, vaan sertifioinnissa arvioidaan yksittäisten henkilöiden osaamista ja pätevyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että EduFocus -koulutuksen käynyt henkilö voi tehdä hakemuksen sertifiointia varten (sertifiointi kriteerien pohjalta), jonka jälkeen sertifiointilautakunta käy läpi kokonaisuuden ja myöntää sertifikaatin tai mahdollisesti pyytää lisäselvitystä tai täydennystä.

EduFocus -koulutuksessa käydään läpi sertifiointivaatimukset ja tuetaan mahdollisia sertifikaattia hakevia henkilöitä koulutuksen aikana hakuprosessissa.

Työnohjaus:

EduFocuksessa annettava ryhmätyönohjaus (4 x 2 h) soveltuu sertifikaattiin vaadittavaan työnohjaukseen.

Lisätietoja sertifikaateista:

Urheilupsykologian alalla on käytössä kaksi sertifikaattia

1)     Urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaatti

2)     Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti

https://www.psyli.fi/psykologin-tyo-ja-koulutus/patevyydet-ja-sertifikaatit/urheilupsykologian-sertifikaatti/

Sertifiointilautakunnan yhteystiedot:

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta
Suomen Psykologiliitto
Bulevardi 30 B 3
00120 Helsinki
 
Sähköposti: upserti@psyli.net

Hakeminen:

Haku huhtikuussa 2023 alkavaan EduFocus-ryhmään on nyt päättynyt.

Voit kuitenkin ilmoittaa kiinnostuksestasi tulevia EduFocus-koulutusryhmiä kohtaan täyttämällä alla olevan hakulomakkeen (lomake aukeaa uuteen välilehteen). Tiedotamme uusien koulutusryhmien alkamisesta tällä sivulla sekä muissa kanavissamme!

Hakulomake

Koulutusryhmään valitaan 20 hakijaa kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksessa otetaan huomioon seuraavat seikat: hakijan motivoituneisuus, koulutustausta, työkokemus urheilu- ja/tai taidealan ympäristössä sekä kokemus urheilijana/taiteilijana.

Koulutusohjelmaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse focus@copeoy.fi tai yhteydenotto-lomakkeella.

Koulutusehdot

Koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

”Kiitos <3 Tämä oli ihan ainutlaatuinen koulutus ja kokemus ylipäätään. Koin, että minua ja mielipiteitäni kunnioitettiin ja arvostettiin sekä minut nähtiin ja koettiin osaksi ryhmää! Aiheet ja tehtävät myös aivan parhaita! ”

Essi Hannuksela, voimisteluvalmentaja, ammattitanssija

”Koulutus on suunniteltu huolellisesti ja tarkkaan soveltuvaksi kaikenlaisille osallistujille eri pohjakoulutukset ja taustat huomioiden. Etäkoulutusmahdollisuus on ollut todella merkittävää! Yhteydet ovat toimineet aina hyvin ja ryhmätyöskentely on ollut sujuvaa läppärin ruudulta käsin. Kouluttajat ovat alusta asti osanneet huomioida ryhmäytymisen ja verkostoitumisen tärkeyden osallistujien välillä.”

Tanja Sorsa Salminen, psykologi

”Oppimateriaalit ovat olleet erinomaiset ja selkeät. Kirja 6/5! TrainingFocus-materiaaleista löytyy monipuolinen kattaus tietoa ja harjoitteita.”

Anni Jääskeläinen, muusikko, psyykkinen valmentaja

”Case-työskentely toi arvokkaita, jaettuja asiakaskokemuksia ja laajensi omia näkökulmia ja demot olivat todella antoisia ja konkreettisia. Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin.”

Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi

”Loistavaa fasilitointia. Oppimisen eteen on toki tehnyt töitä, mutta samalla teidän avulla oppiminen on tapahtunut kuin huomaamatta. Todella antoisaa <3 Kiitos!”

Lahja Merenlahti, tanssija, BA (Hons) Dance, psykologian opiskelija

”TrainingFocus on hieno kokonaisuus, jossa näkyy teidän valtava työmäärä.” 

Timo Lounio, psykoterapeutti, työnohjaaja

”Ajatukseni ja toimintani on nyt jäsentyneempiä ja varmempia – tiedän ja ymmärrän paremmin, miksi tietyt asiat toimivat ja pystyn soveltamaan niitä asiakkaan tarpeisiin. Olen verkostoitunut ja koulutuksen ilmapiiri oli lämmin, avoin ja innostava.” 

Eerika Heininen, psykologian opiskelija

”Oma kehitys psyykkisenä valmentajana on mielestäni suuri. Koen, että moni asia loksahti kohdalleen ja jatkan tästä innolla eteenpäin. Ilmapiiri oli motivoiva koko koulutuksen ajan.” 

Pirjo Vainio, fysioterapeutti

”Tyhjentävästi totean, että olen saanut valtavasti. Koulutusta ja työuraa koskevat tavoitteet tämän kurssin osalta ovat täyttyneet ja henkinen pääoma on karttunut isosti. Toivottavasti sain myös verkostoiduttua ja voidaan hyödyntää näitä kurssikaveruuksia joskus työkentällä. Olette olleet äärimmäisen ihmislähtöisiä ja auttamishaluisia.”

Simo Nuutinen, psykologi 

”Koulutus on laajentanut näkemystäni psyykkisten taitojen merkityksestä urheilijan polulla. Ryhmän tuki ja sparraus sekä ratkaisuideat ovat olleet tosi tärkeitä.”

Mikko Poikolainen, asiakkuusjohtaja, jääkiekkovalmentaja

Koulutusohjelma mahdollisti oman prosessin. Vahvisti psyykkisen valmennuksen osuutta työssäni. Hyödynsin materiaaleja myös psykoterapiatyössäni. Erittäin onnistunut kokonaisuus.”

Sari Hakala, psykoterapeutti

”Paljon olen oppinut ja ryhmässä pystyi hyvin heittäytymään harjoituksiin. Koin myös teorialuennot erittäin hyviksi ja niiden aikana syntyi mielenkiintoisia keskusteluja.” 

Jannika Välimaa, liikunnanohjaaja, luisteluvalmentaja

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!