Ryhmämuotoinen työskentely

Työskentelemme tiiviisti ryhmien, tiimien ja joukkueiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja harjoittelun tukena.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntijan johdolla toteutetut ryhmätapaamiset: Tapaamiset ovat osallistavia, ja niissä käsitellään ja työstetään ennalta sovittuja teemoja. Ryhmätyöskentelyssä korostuu yhteinen keskustelu tehtävien ja kysymysten herättämien oivallusten, ajatusten ja tunteiden äärellä. Näin osallistujien itsetuntemus, itsestä huolehtimisen taidot ja suorituskyky kehittyvät.

Osallistuva asiantuntijuus: kun psyykkisen valmennuksen asiantuntija tuo osaamisensa suoritusympäristöön osaksi valmentajan tai opettajan johtamaa harjoitusta, kilpailua tai esitystä, kyse on osallistuvasta asiantuntijuudesta. Asiantuntijan tekemät havainnot sekä niiden pohjalta käytävät keskustelut varmistavat psykologisten tekijöiden huomioimisen osana arjen harjoittelua, työskentelyä ja valmentautumista.

Tehokkainta ja vaikuttavinta psyykkinen valmennus on silloin, kun se on jatkuvaa ja säännöllistä ja sisältää sekä asiantuntijan johdolla tapahtuvaa psyykkistä harjoittelua että osallistuvaa asiantuntijuutta. Prosessit voivat vaihdella kertakäynneistä vuosia kestäviin yhteistyösuhteisiin.

Tarjoamme urheilijoille lopettamissiirtymän tueksi valmiin ryhmämuotoisen kurssin, josta voit lukea lisää täältä.

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!