Copen tarina

Cope, eli aiemmalta nimeltään SportFocus perustettiin vuonna 2010. SportFocuksen perustivat urheilupsykologian asiantuntijat Paula Arajärvi ja Terhi Lehtoviita. Paulan ja Terhin tavoitteena oli työskennellä ammattimaisesti ja päätoimisesti alalla, joka tuolloin oli vielä suhteellisen nuori ja suurelle yleisölle tuntematon. SportFocus kasvoi ja kehittyi nopeasti alan tunnetuksi brändiksi ja yhdeksi suurimmista yksityisistä toimijoista. Asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat vuosien varrella olleet niin Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia kuin lukuisat maajoukkueet, lajiliitot ja seurat. Ison osan SportFocuksen toimintaa ovat muodostaneet yksilöasiakkaat aina lapsista ja nuorista olympiatason urheilijoihin sekä valmentajiin.

SportFocuksen visiona on alusta saakka ollut toteuttaa psyykkistä valmennusta niin, että se olisi helposti omaksuttavaa ja rakenteisiin leviävää. Tähän tarpeeseen on vastattu luomalla TrainingFocus®-harjoitepankki. Eri teemoihin koottujen satojen TrainingFocus® harjoitteiden avulla psyykkisten taitojen harjoittelu yhdistyy luonnolliseksi ja arkiseksi osaksi valmentautumista. SportFocus loi myös ensimmäisenä yksityisenä toimijana kokonaisen koulutusohjelman, jonka myötä osallistujilla on mahdollisuus kouluttautua psyykkisen valmentajan asiantuntijatehtäviin. Tämä EduFocus-nimeä kantava vuoden mittainen koulutusohjelma on järjestetty vuosittain syksystä 2017 saakka, ja sen on suorittanut jo toistasataa tyytyväistä opiskelijaa. SportFocuksen asiantuntijoille on ollut tärkeää olla etulinjassa kehittämässä urheilupsykologian toimintakenttää, ja kaikki vuosien varrella tiimissä mukana olleet ovatkin toimineet aktiivisesti erilaisissa asiantuntijaverkostoissa.

SportFocuksen tarinan uusin käänne tapahtui keväällä 2020, jolloin yrityksen nimi vaihtui. Cope – Core performance & health Oy tuottaa palveluja yhä laajemmalle kohderyhmälle – aina esiintyvistä taitelijoista kirurgeihin ja armeijasta yritysmaailman toimijoihin. Suorituskyvyn psykologia on ajankohtainen tutkimus- ja toimintakenttä, jonka juuret ovat urheilupsykologian löydöksissä. Kertyneen tietotaitomme myötä vastaamme nyt ja tulevaisuudessa urheilun lisäksi myös muiden suoritusalojen alati kasvavaan kysyntään.

Arvot ja visio

Sitoutuminen

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme laadukasta yhteistyötä, joka perustuu aitoon kiinnostukseen ihmistä sekä optimaalisen suorituskyvyn psyykkisiä tekijöitä kohtaan.

Ammattitaito

Ammattitaitomme perustuu liikuntatieteiden ja psykologian akateemisiin tutkintoihin sekä laajaan kokemukseen liikunnan, kilpaurheilun, taiteen ja valmennuksen kentillä. Uudistumme ja luomme jatkuvasti uutta tietoa, taitoja, menetelmiä ja kokonaisuuksia, jotta psyykkinen valmentautuminen olisi yhä helpommin, laadukkaammin ja tehokkaammin asiakkaidemme käytettävissä.

Käytännönläheisyys

Välitämme tietoja ja taitoja käytännönläheisesti niin, että asiakkaat voivat jatkaa psyykkisen valmennuksen toteuttamista luontevasti omassa arjessaan ja harjoittelunsa yhteydessä.