ArtFocus

ArtFocus tuottaa Copen palvelut esiintyvien taiteilijoiden moniin tilanteisiin ja tarpeisiin, kuten esiintymisjännityksen hallintaan. Kattavat, laadukkaat ja tutkittuun tietoon perustuvat asiantuntijapalvelumme joustavat monenlaisiin yhteistyömuotoihin. Omaamme vuosien kokemuksen esiintyvien taiteilijoiden ja heitä opettavien tai ohjaavien parissa työskentelystä.

Oletko esiintyvä taiteilija, esimerkiksi muusikko, näyttelijä tai tanssija – tai näihin ammatteihin opiskeleva? Työskenteletkö taidealan opiskelijoita opettavassa tai jo ammatissa toimivia ohjaavassa roolissa? Kenties olet taidealalle opiskelevan nuoren huoltaja tai oppilaitoksen, alan yhdistyksen tai muun yhteisön edustaja? Mikäli etsit tukea psyykkisten taitojen kehittämiseen tai sinulla on huolia liittyen jaksamiseen tai muihin mielen pulmiin, etsimäsi apu löytyy meiltä.

Tutustu alta palveluihimme, joiden avulla pyrimme vastaamaan taidekentän alati kasvavaan kysyntään.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut ovat luottamuksellisia tapaamisia psyykkisen valmentajan, psykologin tai psykoterapeutin kanssa. Psyykkisen valmentajan vastaanotolta löydät avun esiintyvissä ammateissa olennaisten mielen taitojen kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi esiintymisjännityksen hallinta, koe-esiintymisiin valmistautuminen, pettymysten sietäminen, vireystilan säätely sekä itsevarmuus. Tarjoamme psykologista keskustelutukea myös psyykkisten haasteiden ja pulmien hoitoon. Jumiin jäävät epäonnistumisen kokemukset, identiteettiin liittyvät kysymykset, hyvin voimakas ja ahdistava esiintymisjännitys tai työskentelyä lamauttava epävarmuus ovat esimerkkejä tilanteista, joihin psykologipalvelumme tarjoavat apua ja tukea. Tarjoamme myös psykoterapiaa vakavammista mielenterveyden pulmista ja huonovointisuudesta kärsiville.

Esiintyvien taiteilijoiden työnohjausta tarjoamme niin yksilöille kuin ryhmille. Ryhmätyönohjauksissa korostuu vertaistuki, keskustelu ja erilaisten näkökulmien jakaminen. Asiantuntijan johdolla tapahtuva työnohjaus mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen tilan myös haastavammista aiheista puhumiseen. Pysähtyminen itsen ja toisten ajatusten ja kuulumisten äärelle vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta kollegiossa, kokemusta kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä työssä jaksamista.

Kaikista vastaanottopalveluistamme voit lukea lisää sivulta vastaanottopalvelut.

Koulutuspalvelut

Koulutamme taidekentän toimijoita psyykkisten taitojen sekä hyvinvoinnin merkityksestä ja kehittämisestä. Räätälöimme koulutuspaketin aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koulutusten kohderyhmänä voivat olla niin itse ammatissa työskentelevät, opiskelijat kuin opettavissa tai ohjaavissa rooleissa toimivat. Koulutuksen kesto voi vaihdella yhdestä tunnista aina kokonaisiin koulutuspäiviin tai viikonloppuihin saakka. Tyylimme koulutuksissa on vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen – oleellista teoriatietoa unohtamatta. Suosittuja aiheita ovat esimerkiksi:

  • Esiintymisjännitys ja koe-esiintymisiin valmistautuminen
  • Epäonnistumisten ja pettymysten käsittely
  • Psyykkisen kasvun, identiteetin ja itsetunnon tukeminen
  • Vuorovaikutustaidot ja turvallisen ilmapiirin luominen

Ryhmämuotoinen työskentely

Työskentelemme taidealan opiskelijoista koostuvien ryhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja harjoittelun tukena. Psyykkisen valmennuksen asiantuntijan johdolla toteutetut ryhmätapaamiset ovat osallistavia, ja niissä käsitellään ja työstetään ennalta sovittuja teemoja. Ryhmätyöskentelyssä korostuu yhteinen keskustelu harjoitteiden herättämien oivallusten, ajatusten ja tunteiden äärellä. Näin osallistujien itsetuntemus ja itsestä huolehtimisen taidot kehittyvät. Ryhmäprosessit voivat vaihdella kertakäynneistä vuosia kestäviin yhteistyösuhteisiin.

Kokemuksia koulutuksistamme

Sain koulutuksesta todella konkreettisia työkaluja kohdata ja käsitellä juuri oman erityisalani henkisiä haasteita. Paulan aikaisempi työkokemus esittävän taiteen puolelta yhdistettynä vankkaan urheilupsykologiseen tietämykseen, on todella tehokas paketti juurikin taiteenalan freelancerin avuksi.

Jenni, näyttelijä

”Paula on hyvä coachi, joka tuntuu aidosti kuuntelevan ja ymmärtävän, näkemään kontekstin jonka äärellä osallistujien kanssa ollaan, ja asettamaan sen toivoa antaviin mittasuhteisiin.”

J-P, näyttelijä

Koulutus oli erinomainen ja todella hyväätekevä! Se antoi konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen vaikeina aikoina ja lisäsi itseeni kohdistuvaa empatiaa. Kiitos!

Salla, näyttelijä

Parasta oli vertaistuki, jota omalta ammattiryhmältä sai. Omien tunteiden äärelle pysähtyminen oli vapauttavaa, vaikkakin saattoi lähtökohtaisesti tuntua vaikealta. Keskustelun kautta oli kuitenkin helpompi tutkia ja tunnistaa omia tunteita.”

Helena, näyttelijä

Minulle kurssi oli hyvä pysähtyminen. Kurssi tarjosi omien voimavarojen tunnistamiseen työkaluja, armollisuutta tämän hetkiseen taiteenalojen tilanteeseen sekä omiin tunteisiin ja ajatuksiin. Myös kollegiaalinen keskustelu oli tärkeää ja se auttoi näkemään yhteisön isot voimavarat.

Ilona, näyttelijä

Ota yhteyttä

Pohditaan, miten palvelumme ja osaamisemme voisivat vastata parhaiten juuri Sinun tai yhteisösi tarpeisiin! Siirry yhteystiedot-sivulle.

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!