Kirjan verkkomateriaalit

Tämän harjoitteen avulla voi vahvistaa ja omaksua uudenlaisia uskomuksia, jotka tukevat suorituskykyä ja hyvinvointia.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on suunnitella ja tunnistaa uskomuksia sekä itsepuhetta, jotka auttavat ajattelemaan suorituskykyä ja hyvinvointia tukevilla tavoilla.
  • Tavoitteena on ideoida luovasti, miten voi auttaa itseään pysyvästi muuttamaan omia haitallisia uskomuksia.

Suoritusohjeet

  • Kun olet havainnut ja valinnut jonkin uskomuksen, jota haluat muokata, tutustu alla oleviin tehtäviin.
  • Tehtävät auttavat sinua vakuuttamaan itsesi uusien uskomustesi hyödyllisyydestä, jolloin omaksut uudet ajattelutavat helpommin ja nopeammin.
  • Harjoite soveltaa Bournen, 2010, ajatuksia (Bourne, E. J. (2010). Ahdistuneisuushäiriöt, Vapaaksi Ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville (5. painos). Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Tehtävä 1

Laadi lyhyitä, positiivisesti ilmaistuja (ei ja / tai älä -sanat sekä ääri-ilmaisut, kuten ”ei koskaan” ovat kiellettyjä) vakuutteluja, jotka kumoavat sellaiset uskomuksesi, jotka eivät tue tavoitteitasi.

Varmista, että vakuuttelut ovat helppoja ymmärtää, ja että ne on ilmaistu nykyhetkessä, sisältäen jo alkaneen tai tapahtuneen muutoksen.

Esimerkiksi: ”Olen vahva, taustani on luonut minusta viisaan”.

Tai jos haluat aluksi keventää: ”Minusta on tulossa vahva ja taustani myötä myös hyvin viisas”.


Tehtävä 2

Voit myös muodostaa tai täydentää vakuuttelun ilmaisemalla ytimekkäästi, minkä muutoksen teet.

Millä muutoksella tiedät saavuttavasi tuloksia, tai miten toimit / ajattelet, jotta uuden ajatuksen mukainen tilanne voi toteutua?

Esimerkiksi: ”Herään jatkossa 10 minuuttia aikaisemmin.”

Tai: ”Jos niin kävisi, voin rauhoittua opettelemillani menetelmillä.”


Tehtävä 3

Sen sijaan, että vain sanoisit uuden ajatuksen itsellesi, voit kokeilla kirjoittaa sen paperille. Kirjoita se vaikka 10–50 kertaa päivässä ja huomioi, kun ajatus muuttuu yhä helpommaksi uskoa.

Voit myös kirjoittaa vakuuttelusi johonkin pysyvästi näkyville niin, että ajatus vähitellen sulautuu arkeesi ja sisäistät sen. (Lähde: Gauron, E. F. (1984). Mental training for peak performance. Lansing, NY: Sport Science Associates.).


Bourne (2010) ehdottaa myös avustajan käyttämistä: Avustaja toistaa vakuuttelua sinä-muodossa jatkuvasti aina sopivissa tilanteissa (”Hyväksyt itsesi ja virheetkin ovat luonnollinen osa oppimista”, ja henkilö vastaa, ”niin teen / toimin / ajattelen”).

Saman voi tehdä myös toisinpäin: henkilö kertoo avustajalle, mitä hän tekee tai miten toimii uuden uskomuksen mukaisesti (”Opettelen kuuntelemaan kehoani”, ja avustaja vastaa. ”Pitää paikkansa”).

Avustajasi voi olla myös äänittämäsi nauha tai WhatsApp-viesti, joka soittaa sinulle yhä uudelleen uskomustasi ja sen tavoitteitasi kohti avustavaa sisältöä.


Tehtävä 5

Kun vakuuttelet itseäsi, ole tilanteessa täysillä mukana.

Tunne uuden vakuuttelusi mukaisia tunteita ja elä tilanteita mahdollisimman samankaltaisesti, kuin mikä lopullinen tavoitteesi on.


Tehtävä 6

Kun sinulla on vapaa hetki, sulje silmät ja mietiskele, mitä vakuuttelusi tarkoittaa.

Mitä hyvää se sinulle tuo? Mitä kaikkea teet, jotta lopulta uskot vakuutteluusi täydellisesti, ja miten silloin ajattelet?