Kirjan verkkomateriaalit

Vireystilan säätelyn suunnitelma


Löydät tästä harjoitteesta lomakkeen, jonka avulla voit suunnitella vireystilan säätelyä päivän toimintojen ja tehtävien vaatimusten mukaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on pohtia, minkälaisiin vaiheisiin, tehtäviin ja toimintoihin päivä jakautuu, ja minkälaista vireystilaa milloinkin tarvitaan.Tavoitteena on suunnitella, minkälaisin keinoin vireystilaan voi vaikuttaa ja huolehtia näin myös riittävästä palautumisesta päivän aikana.

Lyhytaikainen stressi on tarpeellinen ilmiö, joka voi auttaa hetkellisesti toimimaan tehokkaasti, suoriutumaan hyvin ja saamaan paljon aikaan.

Ehkäistäksemme uupumista ja muita haitallisia stressin oireita, meidän on olennaista oppia palauttamaan keho ja mieli lepotilaan, jotta stressi ei pitkity.

Suoritusohjeet

  • Tulosta harjoitelomake. Voit myös piirtää vastaavan taulukon itse paperille.
  • Pohdi ensin, minkälaisiin vireystilan kannalta olennaisiin vaiheisiin päiväsi jakautuu, ja kirjaa ne vaaka-akselille taulukon alle.
  • Mieti sitten, minkälaisen vireystilan tarvitset näissä eri vaiheissa ja toiminnoissa suoriutuaksesi niistä optimaalisesti.
  • Erityisen tärkeää on suunnitella ne hetket ja esimerkiksi pienet tauot, jolloin voit tietoisesti laskea vireystilaasi.
  • Merkitse sitten diagrammiin rastilla se arvo, mitä kussakin päivän kohdassa tarvitset.
  • Lopuksi voit yhdistää rastit viivalla, jolloin käyrä osoittaa vireystilasi suunniteltua vaihtelua.
  • Suunnittele ja kirjaa lopuksi rastien kohdalle, miten voit toimia, jotta säätelet vireystilaasi tarpeen vaatimalla tavalla. Katso vinkkejä kirjasta sekä verkkomateriaalista.
  • Toteuta suunnitelmasi päivän aikana ja muuta suunnitelmaa tarpeen mukaan.