Kirjan verkkomateriaalit

Oman palapelini palat

Tässä harjoitteessa tarkastellaan oman suoriutumisen kehittämisen ja hyvinvoinnin yhteyttä.

Tavoitteet

Tavoitteena on tarkastella, millä tavoin oman suorituskyvyn kehittäminen tukee tai mahdollisesti ei tue omaa hyvinvointia ja toisinpäin.Tavoitteena on varmistaa, että suorituskyvyn ja hyvinvoinnin optimaaliselle kehittymiselle suotuisat olosuhteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

Tavoitteenamme on, että voimme kokea kehittävämme hyvinvointiamme suorittaessamme, ja suoritustamme keskittyessämme hyvinvointiimme.

Suoritusohjeet

 • Pohdi mielessäsi seuraavia kysymyksiä.
 • Valitse pohdintasi kohteeksi jokin sinulle merkittävä suoritus tai ala, jota itsessäsi kehität – sellainen, jonka koet tärkeäksi, ja jossa jostain syystä haluat onnistua ja kehittyä. Voisit esimerkiksi pohtia omaa työsuoritustasi tai -uraasi, tai kehittämisen kohteena olevaa urheilusuoritustasi tai -uraasi.
 • Kysymykset johdattelevat pohtimaan yksityiskohtaisesti sitä, miten suorituskykysi ja hyvinvointisi liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan.
 • Valitse mieleisiäsi kysymyksiä yksi kerrallaan.
 • Jos haluat tehostaa ajatteluasi, kirjoita pohdintojasi ylös ja/tai juttele ajatuksistasi ihmisten kanssa, joiden luotat olevan kiinnostuneita sinun hyvinvoinnistasi ja suoriutumisesi kehittymisestä omien tavoitteidesi mukaisesti.
 • Kysymyksiä voidaan mainiosti pohtia myös ryhmässä.

Kysymyspatteristo 1

 1. Arvioi, kuinka paljon koet iloa ja nautit alallasi suorittamisesta, kehittymisestä ja / tai työskentelystä? Ihan aina ei tietenkään ole kivaa, mutta koetko pääsääntöisesti hyvää mieltä ja iloa vai et?
  • Mitkä ovat viisi eniten ja useimmiten kokemaasi tunnetta (myönteisiä ja/tai kielteisiä) arjessasi suoritusalasi parissa?
  • Miksi pysyt alalla?
 2. Arvioi, kuinka hyvin suoriutumisesi kehittäminen tukee fyysistä terveyttäsi ja kehosi hyvinvointia? Se, että kehität itseäsi valitsemassasi asiassa ja alalla, miten se vaikuttaa fyysiseen terveyteesi?
  • Mitkä ovat kolme terveydellistä vahvuuttasi?
  • Onko sinulle terveydellisiä huolia?
  • Miten suoriutumisesi kehittäminen vaikuttaa näihin?
 3. Arvioi, kuinka suuren osan identiteetistäsi tämä suoritusala kattaa? Esimerkiksi, jos kokisit olevasi vain ja ainoastaan toimitusjohtaja sen sijaan, että kokisit olevasi myös aviomies, ehkä isä, kyvykäs tenniksenpelaaja sekä hyvä ystävä kaveriporukassasi, toimitusjohtajan identiteetti olisi vallannut sinut 100 prosenttisesti. Jos taas kokisit olevasi suunnilleen saman verran kaikkia edellisiä, kokisit toimitusjohtajuutta 20 prosenttisesti.
  • Yleensä ajatellaan, että monipuolinen identiteetti johtaa terveyteen ja menestykseen. Arvioi, onko oman identiteettisi tilanne sinua hyvin tukeva?
  • Mitkä asiat ja kuinka usein vievät sinut täydellisesti irti alastasi ja siihen liittyvistä asioista?
  • Koetko, että olet uhrannut jotain, koska teet sitä, mitä nykyään teet? Jos koet, onko tämä uhrautuminen vapaaehtoista?

Kysymyspatteristo 2

 1. Arvioi koetko, että hyvinvointiin panostaminen on samalla suorituksesi ja suorituskykysi kehittämistä?
  • Mitkä kolmesta viiteen asiaa ovat isoimmat panoksesi siihen, että voit hyvin ja joiden ansiosta uskot suorituskykysi kehittyvän?
 2. Miten virheet, epäonnistumiset ja vastoinkäymiset vaikuttavat sinuun? Ovatko ne sinulle oppimiskokemuksia vai pääsevätkö ne nakertamaan sinua tai itseluottamuksen kokemustasi jollain negatiivisella tavalla?
 3. Miten suorituksesi kehittäminen ja alallasi toimiminen tukevat myönteistä sosiaalista kanssakäymistäsi ja vuorovaikutustasi ihmisten kanssa?
  • Kohdellaanko sinua hyvin ja kohteletko itse muita hyvin?
  • Minkälaisessa ilmapiirissä saat työskennellä?

Kysymyspatteristo 3

 1. Miten ajattelet, että suorituksesi kehittäminen ja alallasi mukana oleminen ovat muokanneet sinua ihmisenä tähän astisten kokemustesi myötä?
 2. Miten sinä vaikutat omana ainutlaatuisena itsenäsi myönteisesti alasi kehittymiseen?
 3. Kuinka kauan ajattelet, että haluat viipyä alallasi tai juuri valitsemasi kaltaisen suorituskyvyn kehittämisen parissa?
  • Jos jossain vaiheessa siirryt pois alalta, mitä ajattelet, että sen jälkeen tapahtuu? Koetko turvallisuuden kokemuksia myös kauempana siintävää tulevaisuuttasi kohti riippumatta siitä oletko samalla vai jollain muulla alalla?