Kirjan verkkomateriaalit

Oma paikka = Oma hyvä suoritus


Tämän harjoitteen avulla voi edistää omaa suoritusvarmuutta ja onnistumisen todennäköisyyttä.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on auttaa omaa mieltä ja kehoa yhdistämään tuttuja suorituspaikkoja hyvään suoritusolotilaan.
  • Tavoitteena on vahvistaa omaa itseluottamuksen ja osaamisen kokemusta suorittaessa.

Ankkuroitumisella tarkoitetaan sitä, että jokin ärsyke, paikka tai asia yhdistyy ihmisen mielessä ja kehossa tietynlaiseen olotilaan ja samalla suorituskykyyn.

Suoritusohjeet

  • Aloita kuvittelemalla tyypillinen suorituspaikkasi (Voit myös tehdä niin, että todella oikeasti olet tuossa paikassa ja samalla kuvittelet sitä). Se voisi olla vaikkapa leikkaussali, lentokoneen ohjaamo, teatterilava, urheilukenttä, jäähalli jne.
  • Eläydy muistelemaan tuota suorituspaikkaasi niin, että mielikuvasi on mahdollisimman elävä ja todenmukainen.
  • Jatka nyt kuvittelemalla, kuinka olet jossain tietyssä kohdassa tuolla suorituspaikassasi, kuten että asetut leikkaavaksi lääkäriksi, perämiehen tai kapteenin paikalle, oman joukkue- tai näytelmäroolisi mukaiselle paikalle tms.
  • Samalla muistele jotain onnistunutta suoritustasi niin, että tunnet luottamusta ja pystyvyyttä ja iloa ja ylpeyttä siitä, mitä kaikkea osaat ja kuinka taitava olet.
  • Tunnista kehossasi, miltä tämä hyvä itseluottamus ja suoritusolotila tuntuu samalla, kun tunnistat olevasi omassa suorituspaikassasi valmiiina työskentelemään.
  • Anna suorituspaikan ja hyvän tunteen ja olotilan yhdistyä toisiinsa.
  • Toista harjoitusta, ja aina, kun siirryt oikeasti omalle suorituspaikallesi, anna hyvän olotilan ja tunteen vahvistua kerta kerralta.
  • Kriittisissä suoritustilanteissa hyödynnä myös erityisesti tätä luomaasi suorituspaikan ja hyvän suoritusolotilan ankkurointia.