Kirjan verkkomateriaalit

Alkukysely liittyen psyykkiseen harjoitteluun

Tämä harjoite on kirjan sisältämän psykologisten ominaisuuksien ja taitojen itsearvioinnin osa 1: Kokemukset ja motivoituneisuus

Tavoitteet

  • Tavoitteena on arvioida, minkälaisia kokemuksia omaa liittyen psyykkiseen harjoitteluun.
  • Tavoitteena on tutkia, kuinka motivoituneeksi kokee itsensä kehittämään psykologisia ominaisuuksia ja taitoja.

Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.

Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.

Tekemällä itsearvioinnin uudelleen aina jonkin aikaa harjoiteltuaan voi seurata omaa edistymistä.

Suoritusohjeet

  • Avaa alta harjoituslomake.
  • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
  • Tulosta halutessasi lomakkeita asiakkaillesi tai ohjattavillesi.
  • Täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua, mikäli haluat arvioida kokemuksiasi psyykkisestä harjoittelusta ja motivoituneisuuttasi uudelleen.
  • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.