Kirjan verkkomateriaalit

Harjoittelun jaksottaminen

Tässä harjoitteessa pohditaan, milloin kannattaa harjoitella mitäkin psyykkistä ominaisuutta tai taitoa.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on suunnitella, milloin harjoitellaan mitäkin psyykkistä taitoa, jotta onnistuminen kriittisinä hetkinä on todennäköisintä.
  • Tavoitteena on myös varmistaa, että jonkin psyykkisen taidon harjoittelu ei jäisi viime tinkaan ja että harjoittelu säilyy mielenkiintoisena tukien motivaatiota.

Myös psyykkisen harjoittelun, eli psykologisten ominaisuuksien ja taitojen kehittäminen, vaatii suunnittelua ja seurantaa – taitavalla tavoitteenasettelulla ja ohjelmoinnilla kehittyminen tapahtuu optimaalisesti.

Suoritusohjeet

  • Taulukossa on ehdotettu psyykkisen harjoittelun teemoja kolmelle erilaiselle harjoittelu- ja työskentelyjaksolle.
  • Pohdi, miten omassa tilanteessasi harjoittelu ja työskentely jaksottuvat. Kuinka paljon on aikaa kullekin jaksolle, ja kuinka monta kertaa esimerkiksi vuoden aikana erilaiset jaksot vuorottelevat?
  • Vuosien mittaan teemat voivat vaihdella taulukossa esitetyn mukaisesti harjoittelun painotuksen vaihtuessa. Teemat ja aiheet nousevat työskentelyn keskiöön aina uudelleen yhä vaikeutuvin, yksilöllisin tavoittein.
  • Mihin sijoittaisit mahdolliset muut, taulukosta puuttuvat teemat ja otsikot, joita ajattelet, että haluat harjoittaa työskentely-,harjoittelu- ja kriittisten suorituskausien vaihdellessa?
  • Mitkä kaudet tarjoavat sinun tilanteessasi eniten oikeanlaisia harjoitusmahdollisuuksia haluttujen taitojen kehittymiseksi?
  • Milloin haluttua ominaisuutta tai taitoa on harjoitettava ja toistettava, jotta jäää riittävästi aikaa varmistaa osaaminen ennen kriittisiä hetkiä? Muun muassa suoritusjännityksen säätelyn harjoittelu on lähes aina hyvä aloittaa jo perusharjoittelun kaudella.

Psyykkisen harjoittelun teemojen jakaminen työskentelyn erilaisiin jaksoihin:

Perustaitojen ja ominaisuuksien harjoittaminenKaikenlainen itsetuntemuksen kehittäminen keskusteluin ja harjoituksinItsetunnon ja monipuolisen identiteetin rakentaminenVuorovaikutustaitojen kehittäminenIlmapiirin ja ryhmän yhtenäisyyden kehittäminenTunteiden hyväksymisen ja säätelyn taidot;Motivaation ylläpitäminenTavoitteenasettelun perustekniikka ja vuosisuunnitteluTutustuminen omaan paineen kokemukseen ja sen säätelyn taitoihinOptimaalisten suoritusolotilojen tarkkailuValmistautumisrutiinien tarkistaminen tai suunnitteluMielikuvaharjoittelun tekniikkaItsepuheen tunnistaminen ja tarvittavan korjaamisen suunnitteluTarkkaavaisuuden ja vireystilan säätelyn perustaidot, kuten rentoutuminen ja hengitysKeskittymiskyvyn perusharjoitteluTietoisuustaidot ja fyysisen ja psyykkisen palautumisen varmistaminen
Valmistava harjoitteluValmistautumisrutiinien toistaminenLyhyen tähtäimen (viikko- ja päivä) tavoitteenasettelun hyödyntäminenPoikkeustilanteisiin varautuminenPaineen alaisten suoritusten toistaminenStressin säätely ja tarkoituksenmukaisten coping-keinojen ylläpitäminen paineen allaPerspektiivin ja perustehtävän toteuttamisen säilyminenKorjatun itsepuheen vakiinnuttaminen haastavissakin tilanteissaKeskittymisen avaintekijöiden tarkastelu, automaation varmistaminen ja huomion suuntaamisen tarkistaminenNopeiden rauhoittumis-, virittymis- ja rentoutumismenetelmien toimivuuden varmistaminen
Kriittisten suoritusten ajanjaksoHuippusuoritustilan tietoinen toistaminenNollaaminenItseluottamuksen tietoinen ylläpitäminen ja nostaminenResilienssin ja henkisen vahvuuden vahvistaminenPerspektiivin ja myönteisten kokemusten säilymisen varmistaminenSuoriutumista tukevan vuorovaikutuksen tarkastelu ja tietoinen toteuttaminen painetilanteissaKriittisten suoritusten analysointiTavoitteenasettelun tarkistaminen