Kirjan verkkomateriaalit

Kasvata motivaatiota

Tässä harjoitteessa harjoitellaan työhön tai harjoitteluun kohdistuvan motivaation tietoista kasvattamista.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on oppia tietoisesti vaikuttamaan omaan motivoitumiseen.
  • Tavoitteena on tunnistaa etäisyyden ottamisen hyödyt omalle ajattelulle ja päätöksenteolle.

Ihminen motivoituu tekemään asioita huomattavasti intensiivisemmin ja laadukkaammin, jos hän ymmärtää ja oivaltaa tekemisen hyödyn kohti itselleen tärkeää tavoitetta.

Etäisyyden ottaminen asioihin auttaa tekemään viisaita päätöksiä, koska etäämmällä tilanteeseen liittyvät tunteet ovat vaimeampia.

Lähde:

Nummenmaa,L. (2019). Tunnekartasto. Kuinka tunteet tekevät meistä ihmisiä. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Suoritusohjeet

  • Kun olet aloittamassa jonkin asian tai tilanteen tekemistä, kuten jotain työtehtävää tai harjoitusta, siirry tapahtuman tilaan, pysähdy, ja mieti, miksi haluat aloittaa ja mitä tunteita tunnet?
  • Jos haluat kokeilla psykologisen etäisyyden vaikutusta itseesi, siirry hieman etäämmälle: ensin vaikka muutaman metrin päähän – toiseen tilaan – ulos: mieti joka välissä, miksi haluat aloittaa ja mitä tunteita tunnet. Mitä eroja huomaat tunteissasi ja tuntemuksissa liittyen siihen, miksi haluat aloittaa tilanteen, kun siirryt tilanteesta konkreettisesti kauemmas
  • Lisääntyykö intosi, väheneekö se, vai mitä tapahtuu?
  • Tavoitteena on ennen aloittamista kokea kiinnostusta, intoa tai muita itsellesi sopivia tunteita ja tuntemuksia, joiden tiedät nnaoivat hyvää työkykyä, suoritusta tai harjoitusta.