Kirjan verkkomateriaalit

Itsetuntemuksen syventäminen


Tämän harjoitteen avulla opit pohtimaan piirteitäsi ja ominaisuuksiasi monipuolisemmin.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on laajentaa näkemyksiä koskien omia piirteitä ja kehittymisenkohteita.
  • Tavoitteena on oivaltaa, että niissäkin ominaisuuksissa, jotka saattavat aluksi tuntua huonoilta, on aina myös hyviä puolia.
  • Harjoite on jatkoa kirjan harjoitteelle ”Millainen minä olen: Adjektiiveja avuksi” (s. 59)

Itsen hyväksyminen sellaisena kuin on ja omien piirteiden näkeminen myönteisessä valossa ja tärkeänä osana itseä, on olennainen osa hyvinvointia ja suorituskykyä.

Suoritusohjeet

  • Tarkastele kirjan harjoitetta ”Millainen minä olen: Adjektiiveja avuksi” sivulla 59.
  • Mikäli et ole vielä tehnyt harjoitetta, suosittelemme tekemään sen ensin.
  • Valitse harjoitteessa olevista ominaisuuksista ja adjektiiveista (tai niiden vastakohdista, jos koit niiden kuvaavan sinua paremmin) sellaisia, joihin et ole itsessäsi tyytyväinen. Piirteitä, joita ajattelet, että haluaisit jollain tavalla kehittää.
  • Listaa piirteet paperille piirtämääsi taulukkoon alla olevan esimerkin mukaisesti.
  • Pohdi sen jälkeen piirtämääsi toiseen sarakkeeseen, mitä hyvää ja myönteistä näissä piirteissäsi kuitenkin myös on. Esimerkiksi:

Jos ajattelet olevasi kärsimätön ja se on piirre, jonka olet luokitellut kehityskohteeksesi, voisit ajatella, että piirteesi ansiosta olet myös aktiivinen ja aikaansaava.

Toisaalta, jos koet olevasi laiska, voisit ajatella, että piirteen ansiosta osaat myös ottaa rennosti ja että laiskottelu sopivassa määrin tekee myös hyvää.

  • Kolmanteen sarakkeeseen voit halutessasi kirjata pienen asian tai toiminnan, jonka myötä saat piirteesi molemmat puolet käyttöön. Esimerkiksi:

Seuraavan kerran, kun huomaan, että kärsimättömyyteni meinaa saada minut tekemään työni huolimattomasti tai jonkin hätiköidyn päätöksen, pysähdyn hetkeksi ja hengitän kymmenen kertaa rauhallisesti ja päätän vasta sitten, miten toimin”.


Esimerkkilomake: Itsetuntemuksen syventäminen

Ominaisuus, jota haluan kehittääOminaisuuden myönteiset puoletPieni asia tai toiminta, jonka avulla kehitän itseäni