Kirjan verkkomateriaalit

Resilienssin kehittäminen

Tämän harjoitteen avulla kehität ominaisuuksia ja taitoja, jotka liittyvät vahvaan kykyyn selviytyä haasteista ja edetä kohti tavoitteita.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on tutustua ominaisuuksiin ja piirteisiin sekä näkökulmiin ja ajatusmalleihin, jotka ovat tutkimusten mukaan yhteydessä siihen, että ihminen omaa korkean resilienssin eli kyvyn kulkea kohti tavoitteitaan myös ajoittaisten haasteiden ja vaikeuksien läpi.
 • Tavoitteena on kehittää vähitellen omaa resilienssiä.

Meistä jokainen voi vahvistaa ja harjoittaa resilienssiäään saavuttaen siten yhä vahvemman kyvyn selvitä elämän ja oman suoritusalan haastavammistakin tilanteista.

Lähde: Southwick, S. & Charney, D. (2012). Resilience: The science of mastering life’s greatest challenges. Cambridge: Cambridge University Press.

Suoritusohjeet

 • Valitse alla luetelluista ominaisuuksista ja piirteistä yksi, jota haluat vahvistaa itsessäsi ja toiminnassasi.
 • Voit halutessasi kirjata piirteen paperilapulle tai puhelimesi muistioon, jotta muistat sen mahdollisimman usein ja voimakkaasti.
 • Aloita sitten tarkkailemaan itseäsi ja toimintaasi: aina kun huomaat, että toimit hiemankin siihen suuntaan, jota tavoittelet, huomioi se, ja kiitä ja kannusta itseäsi.
 • Esimerkiksi, jos harjoittelisit ajattelemaan itsestäsi: ”Olen hyvä tyyppi”, huomioi heti, kun ajattelet hiemankin niin, ja tunne tyytyväisyyttä toiminnastasi.
 • Tulet harjoittelun myötä huomaamaan, että yhä enemmän ja useammin ajattelet, tunnet ja koet haluamallasi tavalla.
 • Voit toki myös tietoisesti päättää ajatella, kokea ja tuntea valitsemallasi tavalla jossain tietyssä tilanteessa. Vähitellen se on helpompaa ja helpompaa.

Henkistä vahvuutta ja resilienssiä kehittävät ominaisuudet, piirteet sekä toiminta- ja tulkintatavat:

 • Pidän itseäni hyvänä tyyppinä.
 • Kun kohtaan vastoinkäymisiä, otan tunteeni vastaan. Otan tarvittaessa myös apua ja tukea vastaan – kohtaamalla itseni ja tilanteeni pystyn tarkastelemaan tilannetta ja etsimään viisaita tapoja ajatella ja toimia.
 • Harjoittelen tai työskentelen myös todella kovaa, kun on sen aika.
 • Koen olevani luova – ajattelen monista näkökulmista ja kokeilen erilaisia asioita ja tapoja.
 • En kieriskele ja märehdi kovin paljoa tai kauaa menneissä, vaan suuntaudun ennemmin eteenpäin.
 • Pyrin elämään myös hetkessä suhtautuen jokaiseen hetkeen, päivään ja viikkoon uteliaasti ja vastaanottavaisesti uutena kokemuksena kaikkine piirteineen.
 • Pidän mielessäni pitkän tähtäimen tavoitteet. En yleensä sorru tekemään asioita, jotka todella ovat haitaksi päätavoitteelleni, vaikka sinne olisi vielä pitkäkin matka.
 • Uskallan asettaa korkeita tavoitteita – suhtaudun epäonnistumiseen mahdollisuutena oppia.
 • En häiriinny helposti, vaan suuntaan huomioni aina uudelleen siihen, mitä olen tekemässä, kunnes tehtävä tai tilanne on suoritettu loppuun.
 • Olen tarkoin miettinyt, mitkä arvot elämässä ovat minulle tärkeimmät, ja pyrin elämään niiden mukaisesti.
 • Uskon vakaasti, että voin saavuttaa korkealla, mutta saavutettavissa olevat tavoitteeni.

Lähteet:

 • Hammermeister, J., Pickering, M.A., McGraw, L. & Ohlson, C. (2012). The Relationship Between Sport Related Psychological Skills and Indicators of PTSD Among Stryker Brigade Soldiers: The Mediating Effects of Perceived Psychological Resilience. Journal of sport behavior, 35, 40-60.
 • Galli, N. & Vealey, R. (2008). “Bouncing Back” from Adversity: Athletes’ Experiences of Resilience. Sport Psychologist, 22(3), 316-335.
 • Weinberg, R. (2010). Mental toughness for Sport, Business and Life. The United States of America: AuthorHouse.
 • Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 21, 243 – 264.