Kirjan verkkomateriaalit

Palautetta toinen toiselle

Tämän harjoitteen avulla lisätään ja syvennetään vuorovaikutusta ja myönteistä toisen arvostuksen ilmaisemista.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on syventää vuorovaikutusta, luottamusta ja itseluottamusta kuulemalla ja kertomalla toisen ihmisen kanssa niistä ominaisuuksista ja taidoista, joita toinen toisissamme arvostammme.

Tässä harjoituksessa kerrotaan toiselle:

Mitä olettaa, että toinen arvostaa itsessä.

Mitä arvostaa toisessa.

Suoritusohjeet

  • Työskennellään pareittain, eli kaksi henkilöä yhdessä.
  • Tulostetaan harjoitelomakkeet molemmille (Henkilö 1 ja Henkilö 2)
  • Molemmat täyttävät ensin vastaukset lomakkeen kysymyksiin itsenäisesti.
  • Tämän jälkeen tarkastellaan kummankin vastauksia ja ajatuksia.
  • Toki voidaan myös suoraan keskustella kysymyksistä, mutta harjoitus on usein tehokkaampi, jos  asiaa mietitään ensin itse ja kirjallisesti.