Noora Ahvonen (os. Koskiahde)

Noora on psyykkisen valmennuksen ja kliinisen psykologian ammattilainen, jolle varsinkin nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja identiteettikehityksen tukeminen ovat erityisen lähellä sydäntä.

Noora työskentelee sekä yksilöiden että ryhmien kanssa monenlaisissa psyykkisen valmennuksen työtehtävissä. Nooralla on pitkäaikaista
työkokemusta ja erityisosaamista nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, joten hänen vastaanotoltaan voi saada tukea myös mielenterveyden haasteisiin liittyviin kysymyksiin.

Noora hyödyntää työskentelyotteessaan erityisesti kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisia ja myötätuntokeskeisiä terapiamenetelmiä, kuunnellen kuitenkin herkällä korvalla myös asiakkaan omia toiveita ja tarpeita. Nuorempien asiakkaiden kanssa työskennellessään Noora tarjoaa mielellään tukea ja ohjausta myös vanhemmille.