Paula Arajärvi

Paula on työskennellyt valmentajana ja kouluttajana vuodesta 1996 ja tehnyt vastaanottotyötä vuodesta 2005. Hän on myös kirjoittanut sekä luonut erilaisia innovatiivisia, luotettavaan tieteeseen nojaavia menetelmiä psykologiseen työskentelyyn. Paula työskentelee niin urheilun kuin yhtä lailla kaikenlaisilla aloilla ja elämäntilanteissa hyvinvointiaan ja/tai suorituskykyään kehittävien asiakkaiden kanssa.

Työskentelyotteeltaan Paula on lämmin, aktiivinen, tasa-arvoinen ja integratiivinen pyrkien löytämään jokaiselle yksilöllisesti sopivan ja hyvältä tuntuvan tavan edetä. Psykologian ja psykoterapian puolella Paula omaa paljon kokemusta muun muassa seuraavien psyykkiseen terveyteen liittyvien teemojen parista: mielialaan liittyvät huolet, kuten masentuneisuus ja ahdistuneisuus, pakko- ja paniikkioireet, vuorovaikutukselliset haasteet ihmisten välillä, työssä ja arjessa jaksaminen ja uupuminen, äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvät tilanteet, huolet ja kriisit sekä itsetuntoon liittyvät aiheet. Paulan psykoterapeuttinen pohjakoulutus on ratkaisukeskeinen, minkä lisäksi hän omaa runsaasti kokemusta ja koulutusta mm. kognitiivisista, kognitiivisen käyttäytymisterapian, tunnekeskeisistä sekä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisista (HOT) menetelmistä. Paulalla on myös erityisosaamista liittyen pelkotiloihin sekä traumaattisten tapahtumien ja kriisien käsittelyyn.

Paula on itse urheillut kansainvälisellä tasolla uimahypyissä ja toiminut myös ammattivalmentajana. Hänen toinen päälajinsa oli sulkapallo, ja työnsä myötä hän on saanut tutustua lisäksi suureen lajikirjoon ja erilaisten suoritusalojen ja ammattien luonteeseen. Paula on tehnyt työtä niin harraste- kuin olympia- ja paralympiaurheilijoiden kanssa.

Paulalle on ennen kaikkea tärkeää, että asiakkaat todella kokevat voivansa tulla tapaamisiin omana itsenään, yhtä lailla inspiroitumaan keskustelusta, yhteisistä oivalluksista ja menetelmistä kuin löytämään tukea ja apua mieltä tai arkea painaviin haasteisiin tai vakavampiin ongelmiin. Paulalla on pitkä kokemus myös etäyhteydellä toteutetusta työskentelystä.