Esimerkkimateriaali-Akatemiapaketti-Lasten mielikuvaharjoittelu

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Kotitehtäväehdotuksia tunteista ja mielikuvista

Kotitehtäviä tunteista ja mielikuvista

 

Ohjeita

  • Harjoite suoritetaan esimerkiksi lajiharjoittelun lopuksi.
  • Ei erityisiä välineitä

 

Tavoitteet

  • Harjoitteen avulla lapset saavat mahdollisuuksia ottaa vastuuta kotitehtävistä.
  • Tunnetaitojen oppiminen ja mielikuvien tuottamisen kyky kehittyvät, kun niitä harjoitetaan myös harjoitusten ulkopuolella.
  • Harjoituksissa tehdyt taidot kertautuvat ja vahvistuvat, ja niistä päästään keskustelemaan yhä syvemmällä tasolla.

 

Suoritusohjeet

  • Tutustu kotitehtäväehdotuksiin alla. Valitse tilanteeseenne sopivia ja kerro valittu tehtävä lapsille harjoituksen lopuksi. On tärkeää, että aina kun tehtävä on annettu, siihen muistetaan palata seuraavassa harjoituksessa. Niin lapset oppivat, että tehtävien tekeminen on tärkeää ja he saavat mahdollisuuden kertoa, että he ovat muistaneet asian. Lisäksi siten saat valmentajana mahdollisuuden merkityksellisiin juttelutuokioihin lasten kanssa.

 

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 1

Pyydä lapsia laskemaan, kuinka monta kertaa he ovat tosi iloisia ennen seuraavaa harjoitustanne. Kysele seuraavalla kerralla, kuinka monta kertaa kukin laski olleensa iloinen. Jatka halutessasi keskustelua tärkeistä teemoista, kuten, mikä tekee iloiseksi tai mitä voisi kokeilla, jos on kovin harvoin iloinen.

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 2

Pyydä lapsia miettimään harjoituksen jälkeen kotona, mikä teki heidät kaikkein tyytyväisimmäksi tämän päivän harjoituksessa. Pyydä heitä myös kertomaan tämä asia vaikka vanhemmalle, sisarukselle tai jollekin kaverille. Kysele sitten seuraavalla kerralla, minkä asian kukin oli valinnut. Saat näin tietää, mitä asioita lapset olivat kokeneet tärkeimpinä hetkinä edellisellä kerralla. Muista odottaa tarvittaessa kärsivällisesti, että lasten vastaukset monipuolistuvat ja syvenevät. Se tapahtuu vähitellen, mutta usein nopeammin kuin arvaatkaan!

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 3

Pyydä lapsia kuvittelemaan viisi kertaa kotona ennen seuraavaa harjoitusta, että he osaisivat lentää! Pyydä heitä kuvittelemaan, miltä se tuntuu ja kuinka he näkevät taivaalta oman kodin ja ehkä koulun ja muita tuttuja juttuja. Seuraavalla kerralla pyydä taas ensin lapsia kuvittelemaan lentämistä, ja vertailkaa sitten, ovatko kokemukset samanlaisia vai erilaisia eri lapsilla.

Hauska versio on myös sellainen mielikuvaharjoitus, jossa urheilija kuvittelee tekevänsä lajisuorituksia taivaalla ikään kuin ilman painovoiman vaikutusta. Suoritus tuntuu kevyeltä ja mahdolliselta ja se sujuu juuri siten kuin on tarkoitus!

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 4

Pyydä lapsia katsomaan kotona tosi tarkasti, minkälainen jokin heidän kodin huoneista olikaan. Sitten harjoituksessa pyydä lapsia kuvittelemaan huone, jonka he kotona valitsivat. Jokainen saa hieman kertoa, mitä kuvittelee. Anna sitten halutessasi seuraavaksi kotitehtäväksi tarkistaa, menikö mielikuva tarkoin sen mukaan, mitä he harjoituksissa muistivat.

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 5

Pyydä lapsia kokeilemaan kotona kaikkien eri aistien mielikuvaa: jotain, mikä tuntuu nenässä, suussa, korvissa, sormenpäissä ja näkyy silmillä. Lapset siis valitsevat jonkin aistin, kuten nenän, jonkin siihen liittyvän asian, kuten lihapullien tuoksu ja siitä mielikuva, eli lihapullan tuoksun kuvittelu. Korosta sitten asiasta keskustellessanne, kuinka tärkeää on, että mielikuva on mahdollisimman samanlainen kuin asia oikeastikin on. Voitte jutella siitä, onko jonkin aistin kuvittelu helpompaa tai vaikeampaa kuin jonkin toisen.

KOTITEHTÄVÄEHDOTUS 6

Pyydä lapsia valitsemaan jo kotona jokin positiivinen tunne, jonka he haluavat kokea seuraavassa harjoituksessa. Lapset saattaisivat valita vaikkapa ”tyytyväinen” tai ”iloinen” tai ”pirteä”. Kysele sitten, minkä tunteen kukin on valinnut, ja pyrkikää siihen, että kukin kokisi tämän tunteen seuraavassa harjoituksessa.