Julkaisut

Julkaisut

Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2015)Psyykkisten taitojen harjoittaminen (Luku 5). Teoksessa: Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu, Suomen Valmentajat ry, VK-Kustannus Oy.
Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2012)Keskittyminen (Luku 4.7) teoksessa Urheilupsykologian perusteet.
Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2011)Developing coaches’ excellence as a mental coach. Poster presentation ENYSSP workshop 11.-13.10.2011 Jyväskylä, Finland.
Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2011)Mitä on henkinen kantti ja miten sitä voi kehittää. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 1/2011.
Arajärvi, P (2011)Tanssiurheiijat maajoukkueleirillä – psyykkinen valmennus kiinteäksi osaksi urheilijan lajivalmennusta. Valmentaja 4/2010.
Arajärvi, P (2011)Kuulumisia tanssiurheilumaajoukkueen psyykkisen valmennuksen projektista. Valmentaja 2/2011.
Arajärvi, P (2011)Käytännön harjoituksia henkisen kantin hallintaan. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 2/2011.
Arajärvi, P (2011)Nuoret sulkapalloilijat kohti Rioa. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 3/2011.
Holm, T. (2014)Urheilijan tyytyväisyys ja valmennuskäyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Pro gradu –tutkielma. Psykologia. Turun yliopisto.
Lehtoviita, T. (2011)Onnea Suomalaiset maailmanhuiput – ja sinne matkalla olevat urheilijat! Valmentaja 2/2011.
Lehtoviita, T. (2008)Brittitutkimus valottaa valmentajien psykologisten taitojen hyödyntämistä. Valmentaja 4/2008.
Thesleff, P. (2015)Tunteensäätelyn taidot voimavarana valmentajan työssä. Valmentaja 5/2015.
Thesleff, P. (2014)Participation in dance training in Finland – A study of motives and behavior regulation. Pro Gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos.
Akela, T. (2007)Suomalaisten ammattivalmentajien työhyvinvointi ja työn kuormittavuus ja niiden yhteys valmennusfilosofiaan. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos.
Akela, T., Kokkonen, M., Liukkonen, J. (2006)Sources of Perceived Workload in Finnish Professional Coaches. Workshop presentation AIESEP World Congress 5-8 July 2006, Jyväskylä, Finland.
Akela, T. (2006)Ammattivalmentajan työ – hyvinvoinnin tuottaja vai mielen kuormittaja? Valmentaja 4/2006.