Verkkokauppa

Keskittyminen ja vireystila – suorituskyvyn peruspilarit

32,00  sis. alv.

TrainingFocus – materiaali ”Keskittyminen ja vireystila – suorituskyvyn peruspilarit” tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita keskittymiskyvyn ja vireystilan säätelyn taitojen kehittämisestä osana omaa työskentelyä, harjoittelua ja arkea. Materiaalin harjoitteet voidaan toteuttaa luonnollisesti työpäivän, harjoituksen tai arjen toimien yhteydessä, jolloin keskittymistä ja vireystilan säätelyä päästään harjoittelemaan systemaattisesti suoraan toimintaympäristössä. Näiden taitojen säännöllinen harjoittaminen nostaa suoriutumisen tasoa, varmistaa riittävää palautumista ja ennaltaehkäisee ylikuormittumista ja uupumusta.

Keskittymisen ja vireystilan -materiaali sisältää harjoittelun tavoitteiden ja hyötyjen kuvauksen, tietoiskut aiheesta sekä kymmenen keskittymisen ja vireystilan säätelyn taitoja kehittävää harjoitetta. Lisäksi esitetään harjoitteiden lyhyet kuvaukset, jotka helpottavat harjoitteiden valintaa ja harjoittelun suunnittelemista.

Kenelle?

Materiaali sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa keskittymiskykyään ja vireystilan säätelyään. Harjoittelemalla näitä taitoja voidaan tehokkaasti kehittää suorituskykyä ja huolehtia lisäksi myös riittävästä palautumisesta ja hyvinvoinnista. Harjoitteet puhuttelevat Sinua, mutta ovat sovellettavissa myös ryhmille.

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoitteet auttavat kehittämään keskittymiseen ja vireystilan säätelyyn liittyviä taitoja tietoisesti ja säännöllisesti. Keskittymiskyvyn kehittyminen johtaa usein myös moniin muihin positiivisiin vaikutuksiin, kuten sisäisen motivaation ja suoritusvarmuuden tunteisiin. Vireystilan säätelyn taidot ovat olennaisia paitsi paineen aiheuttaman stressin ja jännityksen säätelyssä, myös ylikuormittumisen ja uupumisen ennaltaehkäisyssä.

Keskittymisen ja vireystilan säätelyn harjoitteet etenevät omaan keskittymiseen tutustumisesta ja keskittymisen osataitojen tunnistamisesta aina keskittymisen taitojen harjoittelun suunnitteluun. Lisäksi tutustutaan erilaisiin vireystilan säätelyn tapoihin ja harjoitellaan sietämään ja poissulkemaan erilaisia suoritusta tai työskentelyä häiritseviä tekijöitä. Lopuksi harjoitellaan rentoutumaan sekä huolehditaan riittävästä taukojen pitämisestä.

Harjoitteet, jotka sisältyvät materiaaliin

Harjoite 1: Tutustuminen omaan keskittymiseen

Harjoite 2: Ajatusparkki

Harjoite 3: Keskittymisen osataidot

Harjoite 4: Keskittymisen edellytykset ja varmistajat

Harjoite 5: Tavoitteet keskittymisen tukemiseen

Harjoite 6: Vireystilan säätely mielikuvien avulla ja vireystilan arviointi

Harjoite 7: Erilaisia tapoja keskittyä

Harjoite 8: Keskittymisen voimakkuuden vaihtelu ja keskittymissuunnitelma

Harjoite 9: Häiriötekijöiden tunnistaminen ja sietäminen

Harjoite 10: Nopea rentoutus- ja taukoharjoitus

 

Ostettuasi materiaalin sinulla on oikeus kopioida harjoitelomakkeita ja -ohjeita omaan käyttöösi, jolloin voit esimerkiksi käyttää joihinkin harjoitteisiin sisältyviä harjoitelomakkeita yhä uudelleen. Mikäli ohjaat ryhmää, voit myös monistaa jokaiselle osallistujalle tarvittavat ohjeet. Materiaalissa on 46 sivua.