Verkkokauppa

Taitava vuorovaikutus suorituskyvyn edellytyksenä

32,00  sis. alv.

Training Focus – materiaali ”Taitava vuorovaikutus suorituskyvyn edellytyksenä” tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita liittyen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Materiaalin avulla voidaan liittää vuorovaikutustaitojen harjoittelua arkeen, esimerkiksi työpäivän tai harjoittelun yhteyteen. Harjoitteiden avulla opetellaan menetelmiä, ajattelutapoja ja toimia, jotka vaikuttavat myönteisesti vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Onnistunut vuorovaikutus on yksi hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusedellytyksistä.

 

Materiaali sisältää harjoittelun tavoitteiden ja hyötyjen kuvauksen, tietoiskut aiheesta sekä kymmenen vuorovaikutustaitoja kehittävää harjoitetta. Lisäksi esitetään harjoitteiden lyhyet kuvaukset, jotka helpottavat harjoitteiden valintaa ja harjoittelun suunnittelua.

Kenelle

Materiaali sopii alasta riippumatta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psyykkisen suorituskyvyn kehittämisestä vuorovaikutustaitoja vahvistamalla. Hyvät vuorovaikutustaidot luovat pohjan oppimiselle, hyvinvoinnille, toimivalle tiimityölle ja lopulta suoriutumiselle. Harjoitteet puhuttelevat Sinua, mutta ovat sovellettavissa niin yksilöille kuin ryhmille.

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoittelun tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja harjoittelun, työskentelyn ja arjen luontevana osana. Harjoitteiden avulla käydään läpi keskeisiä hyvän vuorovaikutuksen elementtejä: taitava viestin välittäminen, kuunteleminen, myötäelämisen taidot sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Lisäksi harjoitteet tarjoavat eväitä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, kuten paineen alla toimimiseen ja konflikteihin. Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, aloille ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Materiaalia käyttämällä voidaan varmistaa, että vuorovaikutustaidot kehittyvät muun työskentelyn tai harjoittelun ohessa.

Harjoitteet, jotka sisältyvät materiaaliin

Harjoite 1: Minä vuorovaikuttajana

Harjoite 2: Lyhyitä vuorovaikutusharjoituksia

Harjoite 3: Vuorovaikutuksen tarkkailupäiväkirja

Harjoite 4: Aktiivinen kuuntelu ja sanattomat viestimme

Harjoite 5: Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Harjoite 6: Turvallisen ilmapiirin kehittäminen

Harjoite 7: Vuorovaikutukseen virittäytyminen

Harjoite 8: Konfliktitilanteessa toimiminen

Harjoite 9: Johtamistaidot

Harjoite 10: Vuorovaikutus painetilanteissa

 

Ostettuasi materiaalin sinulla on oikeus kopioida harjoitelomakkeita ja -ohjeita omaan käyttöösi, jolloin voit esimerkiksi käyttää joihinkin harjoitteisiin sisältyviä harjoitelomakkeita yhä uudelleen. Mikäli ohjaat ryhmää tai tiimiä, voit myös monistaa jokaiselle osallistujalle tarvittavat ohjeet. Materiaalissa on 51 sivua.