Verkkokauppa

Motivaatio: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00  sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä motivaatioon liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut motivaation ja motivoitumisen taidon kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa. Motivaation materiaali sisältää harjoitteet myös lasten valmennukseen noin kuudesta ikävuodesta noin 11-12-vuotiaisiin.

Varasto loppu

Motivaatio on kaiken toiminnan liikkeellepaneva voima, ja motiivit niitä yksilöllisiä syitä ja tekijöitä jotka saavat toiminnan aikaan. Motivoitunut urheilija nauttii harjoittelusta, jolloin hän myös oppii tehokkaasti, jaksaa harjoitella paljon ja selviää myös usein helpommin ja nopeammin urheiluun liittyvistä hankalammista harjoittelu- ja kilpailuhetkistä. Ilo ja innostuminen sekä tekemisestä itsestään nauttiminen on myös voimakkaasti yhteydessä hyvinvointiin.

Motivaation Prosessi- ja asiantuntijamateriaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen motivaatioon sekä motivoitumisen taidon systemaattiseen valmentamiseen osana urheilua. Materiaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat lasten ja aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda urheilijan tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat valmentamaan ja vahvistamaan motivaatiota lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden motivoitumisen taidon monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi sisäisen motivaation, ilon ja innostuksen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Motivaation valmentamisen ja harjoittelun tavoitteita ja antia urheilussa ja liikunnassa TrainingFocus-materiaalien avulla:

 • Valmentaja tarkastelee urheilijoidensa motivaation tilaa ja sitä, minkälaiset asiat urheiluyhteisössä toimivat hyvinä motivaattoreina ja mitkä mahdollisesti eivät. Valmentajan tietoisuus urheilijoidensa toiveista ja tarpeista lisääntyy
 • Urheilijat oivaltavat, että motivoituminenkin on taito, ja alkavat ottaa vastuuta omasta motivoitumisestaan sellaisiinkin harjoituksiin ja harjoitteisiin, joista he eivät itsestään ole riittävän innostuneita.
 • Harjoittelun laatu voi lisääntyä merkittävästi, kun motivaatioon vaikutetaan tietoisesti.
 • Urheilijat oppivat suuntaamaan ajatuksensa ennen harjoituksia siihen, mistä he harjoituksissa nauttivat, jolloin he motivoituvat sisäisesti harjoituksen suorittamiseen.
 • Urheilijat kokeilevat myös valmentajan roolia ja oppivat sitä kautta ymmärtämään oppimiseen, harjoitteluun ja lajiin liittyviä merkityksiä ja menetelmiä.
 • Urheilija oppii määrittelemään itse tavoitteen ja ottamaan vastuun siitä, että tavoitteen saavuttaminen on mahdollisimman todennäköistä.
 • Lisääntynyt tietoisuus lajista ja siinä vaadittavista ominaisuuksista ja taidoista auttaa oivaltamaan menetelmien ja laadukkaan harjoittelun merkityksen.
 • Urheilijat tarkastelevat rohkeasti ajatuksiaan myös siitä, kuinka paljon he haluavat huipulle, ja mikä kaikki muukin on elämässä tärkeää.
 • Valmentaja ja urheilija lisäävät ymmärrystä ja vuorovaikutusta välillään mm. siitä, mitä huippu-urheilu kummallekin merkitsee, ja minkälaiset muut asiat tuntuvat elämässä myös tärkeiltä ja toimivat korvaamattomana vastapainona urheilulle.

 

Motivaation harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien motivaation ja motivoitumisen taidon kehittämisen parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Harjoitteet esitetään tiiviisti harjoitesivuina ja pdf-liitteissä. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat materiaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina sekä pdf-liitteissä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa motivaation ja motivoitumisen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Bonus-harjoitteita sekä ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta motivaation vahvistumiseen liittyvät taidot asettuvat osaksi urheilijoiden pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Motivaatio -materiaalin harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalien käyttäjälle

Motivaation valmiudet:

 • Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen valmiuksista
 • Motivaation valmiuksien harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle motivaatiosta ja motivoinnista
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 8): Kysymyksiä valmentajalle motivaatiosta ja motivoinnista
 • Harjoite 2: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 1): Starttikysely motivaatiosta
 • Harjoite 3: Harjoituspäiväkysely
 • Harjoite 4: Motivoituminen on taito
 • Harjoite 5: Kootut selitykset eivät kelpaa
 • Harjoite 6: Urheilijan omat tavoitteet
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 2): Tavoitteet motivaattorina

 

Motivaation perustaidot:

 • Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen perustaidoista
 • Motivaation perustaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Harjoittelumotivaation tarkistus
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 4): Harjoittelumotivaation tarkastelu ja vahvistaminen
 • Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 3): Psyykkinen lajianalyysi
 • Harjoite 3: Urheilijoiden ehdotuksia motivoitumiseen
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 7): Joukkueen motivaation vahvistaminen
 • Harjoite 4: Kuinka hyvin ymmärrän lajiani
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 5): Tietokilpailu omasta lajista
 • Harjoite 5: Urheilijat valmentajina
 • Ryhmäversio: (Ryhmän harjoite 6): Urheilijat valmentajina
 • Harjoite 6: Urheilija tavoitteen saavuttamisen asiantuntijana

 

Motivaation huipputaidot:

 • Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen huipputaidoista
 • Motivaation huipputaitojen harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta huipputaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Kysymyksiä urheilijalle – Haluanko huipulle?
 • Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi
 • Harjoite 4: Keskustelun runko psyykkisen taidon kehittämisen suunnitteluun
 • Harjoite 5: Motivaation tarkastelu viime vuoden ajalta
 • Harjoite 6: Motivaation tarkastelu pitkällä aikavälillä

Lasten innostuksen ja motivaation harjoitteet:

 • Tietoisku lasten innostuksesta ja motivaatiosta
 • Lasten innostuksen ja motivaation harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta
 • Harjoite 2: Hauskuuspäiväkirja
 • Harjoite 3: Lapset määräävät -päivä
 • Harjoite 4: Lapset kysyvät miksi -päivä
 • Harjoite 5: Lajitietokilpailu
 • Harjoite 6: Tavoitekartta
 • Harjoite 7: Lasten omat tavoitteet
 • Harjoite 8: Meidän ryhmän kivat jutut
 • Harjoite 9: Arvataan tavoitteita
 • Harjoite 10: Kotitehtäviä liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin
 • BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

Lasten harjoittelussa, kuten toki kaikessa urheilussa motivaatioon ja motivoituminen sekä tavoitteenasettelu liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa. Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteita on enemmän, ja ne ovat tässä materiaalissa  samat kuin materiaalissa: Harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaali: Tavoitteenasettelu.

Samat lasten harjoitteet ovat myös myynnissä erillisenä materiaalina osiossa Lasten liikunta ja urheilu.

 

Palautteita Harjoitusprosessien ja asiantuntijamateriaalien käytöstä:

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita motivaation vahvistamisen ja motivoitumisen harjoittelun hetkiä urheilijoille!