Kirjan verkkomateriaalit

Viiden portaan urasuunnittelu

Löydät tästä harjoitteesta lomakkeen, joka auttaa sinua pohtimaan laajasti elämäntilannettasi, tavoitteitasi ja tulevaisuuttasi.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on tarkastella menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtien niiden avulla omaa tilannetta ja siihen suhtautumista sekä tulevaisuuden toiveita ja toiminepiteitä.
  • Harjoite sopii toteutettavaksi kenelle ja milloin tahansa tehostamaan ja selventämään omaa työskentelyä kohti tavoitteita.
  • Erityisen hyödyllinen harjoite voi olla erilaisissa muutostilanteissa, kuten uran erilaisissa vaiheissa, uran loppuessa tai vaihtuessa, loukkaantumistilanteissa sekä pienemmissä tai isommissa kriisitilanteissa.

Viiden portaan urasuunnittelu on sovellettu Stambulovan, 2010, malliin:

Stambulova, N. (2010). Counseling Athletes in Career Transitions: The Five-Step Career Planning Strategy. Journal of Sport Psychology in Action, 1, 95–105.

Suoritusohjeet

  • Avaa harjoitelomake ja täytä se koneella, tai tulosta ja täytä käsin.
  • Seuraa lomakkeen ohjeita.
  • Saat monia tehtäviä, jotka auttavat tarkastelemaan sekä syvällisesti että käytännönläheisesti tämän hetkistä elämäntilannettasi, ja niin kulunutta aikaa, nykyisyyttä kuin tulevaisuutta.