Kirjan verkkomateriaalit

Itsepuheen päiväkirja

Löydät tästä harjoitteesta lomakkeen, jonka avulla voit harjoitella tunnistamaan omaa itsepuhetta.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on havainnoida ja tunnistaa oman itsepuheen laatua, sekä tarkastella, kuinka hyvin se tukee omaa suoriutumista ja hyvinvointia.

Itsepuheella tarkoitetaan omaa juttelua itsellemme ja sitä, kuinka ja minkälaiseen sävyyn ohjaamme itse omaa toimintaamme.

Oman itsepuheen muokkaaminen suorituskykyä tukevaksi on tehokas, joskin usein hieman kärsivällisyyttä vaativa menetelmä.

Myönteisen itsepuheen tiedetään tukevan hyvin myös ihmisen psyykkistä hyvinvointia.

Lähde:

McArdle, S., & Moore (2012). Applying evidence-based principles from CBT to sport psychology. The Sport Psychologist, 26, 299–310.

Suoritusohjeet

  • Tulosta harjoitelomake ja täytä se koneella tai käsin.
  • Tarkkaile itsepuhettasi erilaisissa tilanteissa.
  • Kirjaa ylös, minkälaista itsepuhetta huomasit käyttäväsi. Kirjaa myös, minkälainen sävy itsepuheessasi oli.
  • Kirjaa myös, mitä tunteita huomasit itsepuheen tuottavan itsellesi.
  • Kirjaa tarvittaessa tilannetta, suorituskykyäsi ja hyvinvointiasi paremmin tukeva itsepuhe. Jatkossa toista tätä uutta itsepuhetta itsellesi vastaavanlaisissa tilanteissa.
  • Tarkkaile sekä myönteistä että mahdollista kielteistä itsepuhettasi.