Kirjan verkkomateriaalit

Tavoiteportaat

Löydät tästä harjoitteesta lomakkeen, jonka avulla voit kirjata taitavan tavoitteenasettelun periaatteita noudattavan tavoitteenasettelun.

Tavoitteet

  • Tavoitteena on laatia tavoitteenasettelu, joka johtaa tehokkaasti toimintaa kohti onnistumista.
  • Tavoitteena on oppia, mitä osatekijöitä ja toimintatapoja sisältyy taitavaan tavoitteenasetteluun.

Tavoitteenasettelu on hämmästyttävän tehokas menetelmä vaikuttaa omaan oppimiseen ja onnistumiseen, ja myös moniin muihin merkittäviin tekijöihin, kuten motivaatioon ja itseluottamukseen.

Tavoitteenasettelun voi kuitenkin tehdä paremmin tai huonommin. Vasta taitavasti tehdystä tavoitteenasettelusta saa maksimaalisen hyödyn.

Suoritusohjeet

  • Tulosta harjoitelomake ja täytä se koneella tai käsin.
  • Harjoite kannattaa tehdä tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä:
  1. Aloita pohtimalla mitä haluat saavuttaa esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä (voit itse päättää minkälaisella aikajänteellä asetat tavoitteesi. Tavoite voi myös olla jokin paljon lähempänä oleva päämäärä.). Pitkän aikavälin tavoitteet voivat liittyä niin uran saavutuksiin kuin omien taitojesi tai ominaisuuksiesi kehittymiseen.
  2. Tule sitten asteittain lähemmäs nykyhetkeä, ja pohdi mitä sinun pitäisi osata tai mitä saavuttaa esimerkiksi viiden vuoden, kolmen vuoden, vuoden, puolen vuoden ja lopulta esimerkiksi kolmen kuukauden ja kuukauden päästä nykyhetkestä.
  3. Mitä lähemmäs nykyhetkeä tulet, sitä yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin sinun tulisi kuvata etappeja, joita haluat saavuttaa. Samoin, mitä lähemmäs nykyhetkeä tulet, sitä vahvemmin tavoitteesi tulisi liittyä omaan suoriutumiseesi, johon voit itse vaikuttaa.
  4. Muista merkitä myös alustavia ajankohtia, jolloin ajattelet, että tavoitteet saavutetaan.
  5. Merkitse myös ajankohdat, jolloin aina arvioit, onko tavoite saavutettu. Kun arvioit, pohdi samalla, ovatko seuraavat tavoitteet edelleen ajankohtaisia ja realistisia. Muokkaa tarvittaessa.