Kirjan verkkomateriaalit

Vuorovaikutuksen kehittämisprosessi

Tämän harjoitteen avulla voi halutessaan toteuttaa oman, ”kevyen” vuorovaikutuksen harjoittelun, tai myös luoda vahvan ja vaativankin vuorovaikutustaitojen kehittämisen prosessin itse tai yhteisössä.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on tulla entistä paremmin tietoiseksi omista vuorovaikutukseen liittyvistä tavoista, tottumuksista ja piirteistä.
 • Tavoitteena on kehittää omaa vuorovaikutusta siltä osin kuin itse on havainnut, että se voisi olla hyödyllistä ja mielenkiintoista.

Oman vuorovaikutuksen kehittymiseksi on olennaisinta se, että on mahdollisimman hyvin tutustunut siihen, minkälaista oma vuorovaikutus tällä hetkellä on.

Suoritusohjeet

 • Tulosta halutessasi harjoitelomake ja täytä sitä koneella tai käsin.
 • Voit myös katsoa alta tehtävät, ja edetä niiden avulla. Samat tehtävät ovat alla ja harjoitelomakkeessa.
 • Voit luoda tehtävien avulla itsellesi tai ryhmässäsi prosessin, jonka avulla kukin voi kehittyä voimakkaasti itsetuntemuksessaan ja vuorovaikutuksessaan.
 • Tehtävät voi tehdä ”kevyesti” vain itsekseen tarkkaillen, tai niiden avulla voidaan luoda vahva, pitkäjänteinen prosessi yhdessä työskennellen.

Vaihe 1: Vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja

 1. Mitä mielestäsi tarkoittaa vuorovaikutus omassa työssäsi, roolissasi tai tilanteessasi? Mitä kaikkea se sisältää?
 2. Keiden kaikkien ihmisten ja minkälaisten ihmisryhmien kanssa olet vuorovaikutuksessa alasi, työsi tai tilanteesi yhteydessä? Miten vuorovaikutuksesi eroaa tai on samanlaista näiden eri ihmisryhmien tai ihmisten kanssa?
 3. Minkälainen olet omasta mielestäsi vuorovaikuttajana? Pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
 • Minkälainen olet ihmisten seurassa? Oletko mielelläsi ihmisten kanssa, vaikutatko ihmisiin mielelläsi?
 • Minkälaista vaikutusta ja miten näytät saavan ihmisissä aikaan?
 • Oletko ennemmin kuuntelija vai neuvoja vai omien kokemustesi jakaja? Saatko itse palautetta?
 • Miltä uskot näyttäväsi, kun olet vuorovaikutuksessa? Minkälaisia ovat eleesi, ilmeesi, äänensävysi, äänenvoimakkuutesi, olemuksesi, vaatetuksesi?
 1. Miten määrittelisit oman vuorovaikutuksesi ja mahdollisen palautteenantosi tavoitteet? Mitä pyrit saamaan aikaan vuorovaikutuksessa ja mahdollisesti antamalla palautetta?

Vaihe 2: Kuuntelemisen tarkkailutehtävä

TUTUSTU:

Kuuntelemisen taito yksinkertaisiin vaiheisiin jaettuna:

 • Katso häntä, joka puhuu.
 • Ole hiljaa niin kauan kuin toinen puhuu.
 • Mieti, mitä hän sanoo.
 • Sano oma asiasi tai kysy mieleesi herännyt kysymys.

TARKKAILE:

 1. Tarkkaile omaa käyttäytymistä viikon ajan ja vastaa kysymyksiin.
 2. Suunnittele tarkoin havainnointiviikkosi ennen kuin aloitat.

TARKKAILUN JÄLKEEN:

 1. Tarkkailit omaa vuorovaikutustasi eri tilanteissa viikon aikana. Miten kuuntelet? Miten käytät kuuntelemisen taidon vaiheita?
 2. Kun tarkkailit omaa kuuntelemistasi, huomasitko tilanteita, joissa kuunteleminen oli vaikeampaa kuin joissain muissa tilanteissa?
 3. Harjoittele jatkossa yllä olevan listan mukaista kuuntelemista vaikeissakin tilanteissa – huomaatko jotain eroa omissa tuntemuksissasi tai henkilöissä, joita kuuntelet?

Vaihe 3: Oman vuorovaikutuksen tarkkailu ja tarkkailun jälkeisiä pohdintoja

 1. Ennen kuin vastaat alla oleviin kysymyksiin, aseta itsellesi tehtävä tarkkailla tavallista enemmän ja tarkemmin omaa, erilaisissa tilanteissa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja palautteenantoa.
 2. Jos haluat saada maksimaalisen hyödyn irti tästä harjoitteesta, pyydä jotakuta videoimaan vuorovaikutustasi ja mahdollista palautteenantoasi joidenkin arkeesi kuuluvien tilanteiden yhteydessä. Katso tallenteet jälkikäteen tarkkaillaksesi itseäsi myös ”ulkopuolelta”.
 3. Tarkkaile itseäsi noin viikon ajan, muutamassa erilaisessa tilanteessa muutaman kerran.
 4. Tarkkaile niitä asioita, joita pohdit Vaiheessa 1 esitetyissä kysymyksissä, ja myös mitä tahansa muita huomioitasi liittyen vuorovaikutuksesi tyyleihin, tapoihin, määrään ja laatuun.
 5. Vastaa alla oleviin kysymyksiin, kun olet tarkkaillut itseäsi etukäteen päättämäsi ajan:
 1. Mitä tarkkailutehtävä antoi sinulle? Miten se sujui?
 2. Lue läpi omat ajatuksesi siitä, minkälainen olet mielestäsi vuorovaikuttajana (Vaihe 1, Kysymys 3). Nyt kun olet tarkkaillut itseäsi, oletko edelleen samaa mieltä, vai saitko jotain uutta tietoa itsestäsi vuorovaikutustilanteissa? Mihin asioihin olet itsessäsi tyytyväinen ja missä asioissa haluaisit vuorovaikuttaa jollain tavalla paremmin tai eri tavoin? Minkälaista vuorovaikutustyyliä arvostat ja haluat siten toteuttaa?
 3. Lue läpi määrittelemäsi tavoitteet omalle vuorovaikutustyöllesi ja palautteenannollesi (Vaihe 1, Kysymys 4). Tarkkailtuasi nyt itseäsi, miten ajattelet, että vuorovaikutuksesi ja palautteenantosi vastaavat tavoitteitasi? Mitä haluat tehdä jatkossa samalla tavalla ja muuttaisitko jotain, jotta vuorovaikutuksesi ja palautteenantosi johtaisivat siihen, mitä niillä haluat saada aikaan?

Vaihe 4: Vuorovaikutuksen kehittäminen

Olet nyt saanut ajatuksia ja tietoa itsestäsi vuorovaikuttajana ja palautteenantajana. Tämän harjoitteen huipennuksena suunnittele nyt itsellesi jokin omaan vuorovaikutukseesi ja palautteenantoosi liittyvä tehtävä, jonka toteutat heti seuraavan viikon aikana. Suunnittele tehtävä seuraavasti:

Mieti ensin jokin asia liittyen vuorovaikutukseesi, jossa haluat kehittyä.

Se voisi esimerkiksi olla: ”Haluan oppia antamaan enemmän kannustavaa palautetta”.

Laadi nyt itsellesi suunnitelma, jota toteuttamalla pääset harjoittelemaan äsken päättämääsi asiaa.

Esimerkiksi, jos haluat oppia urheiluvalmentajana antamaan enemmän kannustavaa palautetta, voit päättää tehtäväksesi: ”Seuraavan viikon harjoituksissa lasken ja kirjaan ylös palautteitani sillä tavoin, että olen antanut jokaisessa harjoituksessa jonkin suunnitellusti kannustavan palautteen jokaiselle urheilijalle / viisi kertaa koko ryhmälle yhdessä.”

Toteuta tehtäväsi niin monta kertaa, että koet saaneesi hyvää harjoitusta asiassa ja uskot, että kehittymisesi kyseisessä asiassa tulee jatkumaan haluamallasi tavalla. Vastaa sitten viimeisiin kysymyksiin:

 1. Kirjaa yhteenvetona, mitä olet oppinut itsestäsi, vuorovaikutuksestasi ja palautteenannostasi tämän tehtävän ja sen suorittamisen aikana. Miten hyödyit harjoitteen eri vaiheista?
 2. Kirjaa lopuksi itsellesi jatkosuunnitelma siitä, mitkä asiat aiot jatkossa pitää ennallaan ja missä asioissa haluat edelleen kehittyä koskien vuorovaikutustasi ja palautteenantoasi. Kirjaa myös, miten varmistat kehittymisesi ja milloin tulet tarkastelemaan näitä asioita seuraavan kerran.