Tanja Keskinen

Tanja on laillistettu psykologi (PsM) ja psyykkinen valmentaja, joka työskentelee vastaanottotyön, psyykkisen valmennuksen ryhmäprosessien sekä valmentajien koulutustyön parissa. Tanjan oma lajitausta on taitoluistelussa sekä tanssissa. Tanja työskentelee monipuolisesti eri lajien parissa ja hänellä on kokemusta erityisesti taitolajeista.

Työskentelyotteeltaan Tanja on aktiivinen, empaattinen ja lempeän haastava. Jokaisen tapaamisen lähtökohtana on se, että asiakas saa olla aidosti oma itsensä ja hänellä on tilaa työskennellä Tanjan avustuksella. Tanja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan työskentelyssä myös kehollisia menetelmiä.  Ryhmä- ja koulutustilaisuuksissa Tanja pyrkii kannustamaan itsereflektioon sekä avoimeen ja turvalliseen keskusteluilmapiiriin.  

Tanja työskentelee sekä suorituskyvyn optimoimisen että mielenterveyden tukemisen parissa. Tanjalta löytyy osaamista mielenterveyden haasteiden ja traumaattisten kriisien kanssa työskentelyyn. Tanjan asiakkaat ovat kaikenikäisiä. Nuorempien asiakkaiden kanssa työskennellessään hän tarjoaa tukea ja ohjausta myös vanhemmille.