Verkkokauppa

Lasten itseluottamuksen tukeminen ja kehittäminen valmennuksessa

32,00  sis. alv.

Lapsi alkaa jo melko pienestä pitäen odottaa suorituksiensa ihailua sekä enenevässä määrin verrata omia suorituksiaan muiden suorituksiin. Urheilussa ja liikunnassa saaduilla kokemuksilla siitä, kuinka kykeneväksi, taitavaksi ja tärkeäksi lapsi itsensä kokee, on merkittäviä vaikutuksia ajatellen lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä kohti itseensä uskovaa ja itseään tärkeänä pitävää nuorta ja aikuista.

Materiaalin avulla valmentajat ja ohjaavat voivat omaksua tieto- ja työkalupakin, jonka avulla itseluottamuksen kehittymisestä ja harjoittelusta tulee jatkuva, kiinteä ja luonnollinen osa lasten harjoitusryhmän toimintaa.

Lasten teemavihkoissa seikkailee energinen ja hellyttävä lohikäärmehahmo tuomassa ohjaajille ja lapsille iloista ja luovaa energiaa harjoitushetkiin.

Lasten itseluottamuksen tukeminen ja kehittäminen -materiaali sisältää harjoittelun tavoitteiden ja hyötyjen kuvauksen, tietoiskut aiheesta sekä kahdeksan käytännössä tehtävää harjoitetta. Lisäksi esitetään harjoitteiden lyhyet kuvaukset.

Harjoitteiden avulla valmentajat, liikkuvat ja urheilevat lapset sekä muut lukijat harjoittelevat tapoja, toimintaa ja ajatusmalleja, jotka varmistavat lasten itseluottamuksen säilymistä ja kehittymistä fyysisten tavoitteiden ja oppimisen rinnalla. Lapset oppivat huomaamaan omia onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Lasten ja ohjaajien välinen vuorovaikutus kehittyy ja syvenee ja valmentaja saa mahdollisuuden tarkastella omia ajatuksiaan ja tapojaan liittyen lasten itseluottamuksen tukemiseen. Materiaali sisältää BONUS-harjoitteen, jonka avulla lasten ohjaaja tai valmentaja voi halutessaan kysyä lasten vanhemmilta lasten tavoitteista ja urheilusta lisäten näin vuorovaikutusta myös lapsen vanhempien ja urheilun välille.

Harjoitteet soveltuvat noin 6 vuotiaista lapsista noin 11-12 -vuotiaisiin lapsiin valmentajan huomioidessa lasten tiedolliset, fyysiset ja sosiaaliset valmiudet sekä harjoituskokemuksen.

 

Materiaalin sisältämät harjoitteet ovat:

Harjoite 1: Valmentajan ajatuksia ja suunnitelmia lasten itseluottamuksen kehittämiseksi

Harjoite 2: Oman työn tarkkailu

Harjoite 3: Valmentajan muistilista lasten vahvuuksista

Harjoite 4: Missä minä olen hyvä

Harjoite 5: Onnistumisen elämykset

Harjoite 6: Tehdään asioita joita osataan -viikko

Harjoite 7: Onnistumis- ja itseluottamusvinkit käytäntöön

Harjoite 8: Vuorotellen vastuussa

BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

 

Ostettuasi materiaalin sinulla on oikeus kopioida harjoitelomakkeita ja -ohjeita omaan käyttöösi.