TrainingFocus-yhteistyö

”Valmentaminen on pitkälle vuorovaikutusta ja urheilijan auttamista omalla polullaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. TrainingFocus antaa tähän erinomaisesti tukea. TrainingFocus antaa valmentajalle konkreettisia työkaluja arkeen. Valmentajan saamat opit siirtyvät suoraan käytäntöön, kentälle – urheilijoiden avuksi.”

Pekko Söderström, nuorten olympiavalmentaja, Palloliitto

”Itse mielelläni korostan TrainingFocuksen monipuolista käytännönläheistä toimintamallia, ja sitä, miten psyykkiset taidot saadaan esiin ja näkymään urheilijan suorituksissa harjoituksissa ja kilpailuissa. Suoritustilanteissa nämä näkyvät ehkä parhaiten suoritusvarmuutena ja urheilijana, joka ei turhaudu epäonnistumiseen vaan luottaa oman toiminnan pätevyyteen.  Vuorovaikutustilanteissa urheilijan kanssa on helppo käydä läpi urheilijan omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, koska olemme kaikki samassa jatkuvassa kehittymisen prosessissa.”

Markus Pekkola, Judon Olympiavalmentaja

”Olen saanut paljon työkaluja psyykkisen valmennuksen monipuolistamiseksi. Valmentajana mietin asioita urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen saavuttamiseksi.”

Anu Nieminen, Suomen sulkapalloliiton päävalmentaja

”Materiaali harjoitteineen ja toimintamalli on loistava, konkreettinen apuväline, jonka avulla saa urheilijoiden fyysisenkin tekemisen aina uudelle tasolle. Jo tietoiskut ovat vieneet hurjasti eteenpäin!”

Harri Antikainen, Tanssiurheiluvalmentaja

”TrainingFocus sopii erittäin hyvin valmentajien kouluttautumiseen, koska asiat voi viedä nopeasti suoraan käytäntöön. Psyykkisen valmennuksen käytännön toteuttamisesta on tullut laadukasta arkipäivää, ja urheilijoiden kynnys pohtia asioita on entisestään madaltunut. Olen esimerkiksi innostunut vuorovaikutuksen lisääntymisestä ja syventymisestä harjoituksissamme. Olen saanut uutta tietoa urheilijoistani ja olemme käyneet valaisevia keskusteluja ja saaneet positiivisia kokemuksia koskien urheilijoiden itseluottamukseen liittyviä asioita kilpailutilanteissa.”

Susanna Haarala, Taitoluisteluvalmentaja, Tappara ry:n taitoluistelun urheilu- ja kehitysjohtaja