Jatta Muhonen

Jatta on koulutukseltaan esiintymisen ja suorituskyvyn maisteri. Jatan tutkinto on ainutlaatuinen, sillä koko Euroopassa sen voi suorittaa vain Edinburghin yliopistossa. Tutkinto pohjautuu urheilupsykologiaan, hyödyntäen tietoa ja taitoa myös muilta esiintymisen aloilta.

Jatta on tehnyt vastaanottotyötä urheilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa vuodesta 2016 sekä Britanniassa että Suomessa. Jatta suorittaa tällä hetkellä tohtoritutkintoaan aiheenaan ”urheilussa tapahtuva psyykkinen pahoinpitely”, ja työskentelee samalla yksilövastaanotolla, ryhmien kanssa sekä kouluttaen. Jatan oma urheilutausta on muodostelmaluistelussa.

Jatan työskentelyn tavoitteina on aina luoda lämmin ja luottavainen ilmapiiri, jossa esiintyjä tai urheilija kokee olevansa turvassa. Jatan työote on keskusteleva, aktiivinen ja jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottava.

Jatta työskentelee mielellään myös englanniksi.