Tunteiden valjastaminen suorituskyvyn tueksi

Viimeisimmässä blogissa kerroimme itsetuntemuksen merkityksestä suorituskykyä kehittäessä. Oletko oppinut itsestäsi jotain uutta viime aikoina? Tai onko jokin kokemus ennestään vahvistanut käsitystä itsestäsi? Itsetuntemus koostuu sekä tiedollisesta puolesta että kokemuksellisesta tuntemisen tasosta. Tässä blogissa syvennymme tunteiden ja tuntemisen tasolle pohtiessamme mikä merkitys tunteilla on, kun haluamme suoriutua hyvin tai jopa erinomaisesti ja voimmeko oikeastaan tunteiden avulla parantaa suoritustamme.

Heti aluksi voit haastaa itsesi pieneen tunnetaitojen kehittämisen tehtävään: ota esiin kynä ja paperi, puhelimen muistio tai muu vastaava. Lukiessasi tätä tekstiä eteenpäin, kirjaa ylös kokemiasi tunteita. Lukemisen ohella pyri siis huomioimaan, mitä tunteita sinussa viriää.

Tunteet ovat viestejä tilanteestamme

Tunteet ovat ihmisyyteen olennaisesti ja väistämättä kuuluva osa. Ilman tunteita meillä ei olisi elämässä innostavia tai inhottavia asioita, vaan kaikki tilanteet ja kokemukset olisivat tasaisen samanlaisia. Tunteet yksinkertaisesti viestivät meille, millaisessa tilanteessa sillä hetkellä olemme ja miten sen tulkitsemme. 

Tunteet tuntuvat kehossamme. Kokemamme tunteet voivat olla miellyttäviä, epämiellyttäviä ja kaikkea siltä väliltä. Ne eivät kuitenkaan jakaudu hyviin ja pahoihin, oikeisiin ja vääriin tai arkikielessä usein käytettyihin ”positiivisiin” ja ”negatiivisiin” tunteisiin. Usein tämä on käänteentekevä oivallus niin oman hyvinvoinnin kuin myös suorituskyvyn kannalta: mikään tunne ei itsessään ole väärä, eikä ikävältäkään tuntuvasta tunteesta tarvitse päästä eroon pysyvästi. Monesti epämiellyttävän tunteen voimakkuus laskeekin nopeammin sen kautta, että hyväksymme ja sallimme sen. 

Pysähdy pohtimaan:

Miten tunteet liittyvät omaan alaasi ja omiin suorituksiisi?

Mikä merkitys tunteilla ja tunnetaidoilla on alallasi? 

Onko omalla alallasi ja suorituksessasi yleisesti ottaen todennäköistä, että juuri tietyt tunteet voisivat olla hyödyllisiä, jotta suoriutuminen ja hyvinvointi sujuvat pitkällä tähtäimellä menestyksekkäästi? Vai ajatteletko, että jokaisella yksilöllä on oma tunnerepertuaarinsa, jolla hän suoriutuu optimaalisesti ja voi hyvin?

Entä onko alallasi ja suorituksesi parissa jotain tunteita, joita ei saisi kokea?

Tunteet suorituskyvyn tukena vai sitä estämässä?

Tunteet vaikuttavat suorituskykyymme monella tavalla. Niillä on vaikutusta motivaatioon, kehon toimintavalmiuteen eli vireystilaan, aistihavaintoihin ja keskittymiseen, päätöksentekoon sekä muistin toimintaan. Tunnetaitoja harjoittelemalla saamme tunteistamme parhaalla mahdollisella tavalla turvallisia ja tukevia liittolaisia suorituksellemme sen sijaan, että ne olisivat pelottavan räiskyviä ja hyppäisivät hallitsematta kuskin paikalle kesken tärkeän tapahtuman.

Hio tunnetaitojasi!

Alla on käyty läpi tunnetaitoja, joiden avulla tunteista voi saada arvokasta apua tärkeässä suorituksessa sen sijaan, että ne muodostuisivat suorituksen esteiksi.

1. Tunteiden hyväksyminen

Tunnetaitojen perusta on kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen osaksi ihmisyyttä itsessä ja toisissa 

”Kun antaa tunteelle luvan tulla, se saa myös mahdollisuuden mennä”

2. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen

Tunteiden nimeäminen ja jakaminen toisen kanssa on usein jo itsessään tunteen intensiteettiä helpottava itsesäätelyn keino

3. Kyky ymmärtää tunteiden syitä, tulkintoja ja seurauksia 

Pohdi, minkälaisissa tilanteissa olet kokenut seuraavia tunteita: ylpeys, ahdistus, toivo, kateus, inspiraatio, hilpeys. Mitä tietoa saat tunteiden taustalla vaikuttavista syistä tai tekemistäsi tulkinnoista? Huomasitko tunteiden liittyvän alaasi tai suoritukseesi? 

4. Tunteiden tietoinen säätely ja ilmaiseminen 

Vaikka tunteet itsessään ovat aina oikeita, voi tunteista seuraava käytöksemme olla oikeaa tai väärää. Esimerkiksi täysin sallittu vihan tunne ei kuitenkaan oikeuta väkivaltaista käyttäytymistä. Tärkeä taito onkin osata ilmaista omia tunteitaan tilanteen vaatimalla tavalla. Jos tunteet läikkyvät usein epätoivottuna käytöksenä, on hyödyllistä tutkailla tunteiden takaa löytyviä syitä, tulkintoja sekä vahvistaa tunteiden sallimisen ja tunnistamisen taitoja. Tällöin on helpompaa tehdä tietoisia valintoja omaan käytökseen ja tunteiden ilmaisemiseen liittyen.

Minkälaisissa tilanteissa omat tunnesäätelyn taitosi ovat optimaalisella tasolla? Entä mitkä tilanteet ja tunteet ovat erityisen haastavia säädellä, ja saattavat purkautua nopeastikin läikähtävänä reaktiona

On tärkeää muistaa, että ihminen ei ole tunne. Kuulostaako lausahdus ”Olen sellainen jännittäjä, mun pää ei ikinä kestä tiukassa paikassa” tutulta? Tällainen narratiivi on oiva esimerkki siitä, miten helposti määrittelemme itsemme, muut ja mahdollisuutemme onnistua kokemiemme tunteiden perusteella. Sen sijaan, että kyseinen ihminen olisi jännittäjä, jonka pää ei ikinä kestä, voimme auttaa häntä suoriutumaan sanoittamalla, että hän ymmärrettävästi haastavassa tai tärkeässä paikassa kokee jännityksen tunnetta, joka tulee ja menee. Näin tunteesta ei tule isompaa kuin se on ja pystymme harjoittelemaan keinoja myös turhan korkean jännityksen säätelyyn. Palaamme mielenkiintoiseen esiintymisjännityksen teemaan vielä omassa blogissaan, pysy siis kuulolla.

Jos haastoit itsesi bongailemaan tunteitasi, minkälaisia havaintoja teit? Mitä merkintäsi kertovat sinusta tunteiden kokijana? Entä tilanteesta, jossa nyt olet? Tämä yksinkertainen harjoite on helposti sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin ja on erinomainen tapa kehittää omia tunnetaitoja. Harjoituksen avulla opit havainnoimaan, mitkä tunteet erityisesti vaikuttavat suorituskykyysi sitä parantaen tai haastaen.