Verkkokauppa

Tuotepaketti – Painetut teemavihkot

Alkaen: 51,20  sis. alv.

Ostamalla vähintään kaksi teemavihkoa, saat 20% alennuksen kaikista valitsemistasi tuotteista. Valitse pakettiin haluamasi tuotteet alta.

 

Product Quantity

Starttipaketti 1, Starttipaketti 2

Starttipakettimateriaalin harjoitteet tarjoavat suoraan lajiharjoitusten yhteydessä toteutettavia harjoitteita, joiden avulla psyykkisen valmennuksen tuominen mukaan arkiharjoitteluun on helppoa aloittaa. Starttipaketin harjoitteilla voidaan liittää psyykkistä harjoittelua kaikkiin harjoituksen vaiheisiin, kuten lämmittelyyn, tekniikkaharjoitteluun ja loppuveryttelyyn. Harjoitteet koostuvat erilaisista teemoista, kuten motivoitumisesta, laadukkaasta harjoittelusta, itseluottamuksesta ja kilpailemisesta. Kokeile, miten helposti psyykkisen harjoittelun kehittäminen onnistuu, ja kuinka se tuo monipuolisuutta ja lisää tietoa ja tehoa harjoitteluun!

1

Mielikuvaharjoittelu

Teemamateriaali Mielikuvaharjoittelu tarjoaa tietoiskuja mielikuvaharjoittelusta ja sen hyödyntämisestä osana lajiharjoittelua. Lisäämällä ja kehittämällä mielikuvaharjoittelua omassa tai ryhmän tai joukkueen tekemisessä, voidaan tehokkaasti nostaa harjoittelun laatua ja toistomääriä ja sitä kautta nopeuttaa oppimista. Mielikuvaharjoittelun hyödyt ovat moninaiset niin teknisessä ja fyysisessä kuin psyykkisessä harjoittelussa, ja se on myös erinomainen menetelmä loukkaantumis- tai muissa vastaavissa tilanteissa.

1

Keskittyminen ja sen kehittäminen

Teemamateriaali Keskittyminen ja sen kehittäminen tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita keskittymisestä ja sen kehittämisestä osana muuta harjoittelua. Materiaalin harjoitteet voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä, jolloin keskittymistä päästään harjoittelemaan systemaattisesti suoraan toimintaympäristössä. Keskittymisen säännöllinen harjoittaminen nostaa niin harjoittelun kuin sen tuloksena kilpailusuoriutumisen tasoa, mikä vaikuttaa myönteisesti myös esimerkiksi itseluottamuksen kokemukseen.

1

Motivaatio ja tavoitteenasettelu

Teemamateriaali Motivaatio ja tavoitteenasettelu tarjoaa tietoiskuja motivaatiosta, motivoitumisesta ja tavoitteenasettelusta. Materiaalin harjoitteilla urheilijat ja valmentajat voivat vahvistaa ja kehittää motivoitumiseen liittyviä taitoja, mikä puolestaan ylläpitää hyvää motivaation tasoa harjoittelua ja urheilemista kohtaan. Tavoitteenasettelu on yksi merkittävimmistä motivaatioon ja myös esimerkiksi itseluottamukseen vaikuttamisen keinoista. Materiaali tarjoaa ohjeita ja harjoitteita, jotka tukevat ihanteellisesti motivaation säilymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

1

Tunteet ja ajattelu

Teemamateriaali Tunteet ja ajattelu tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita liittyen tunteisiin ja ajatteluun sekä niiden harjoittamiseen. Harjoittelemalla tunteiden käsittely ja oman ajattelun ohjaaminen - olennaiset ja erottamattomat hyvään suoriutumiseen liittyvät taidot - kehittyvät jatkuvasti muiden taitojen rinnalla. Tunnetaidoiltaan taitava henkilö ja ryhmä tai joukkue kykenee toimimaan tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja oppimaan tasaisesti. Tämän teemamateriaalin avulla voi yhdistää harjoitteluun mukaan tehokkaita, toimiviksi testattuja psyykkisen valmennuksen täsmäiskuja.

1

Vireystila ja stressin säätely

TrainingFocus-teemamateriaali Vireystila ja stressin säätely tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita vireystilan ja stressin säätelystä. Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä. Näin vireystilaan ja stressin säätelyyn liittyvät taidot kehittyvät jatkuvasti muiden lajitaitojen rinnalla.

1

Itseluottamus

Itseluottamus -teemamateriaali tarjoaa tietoiskuja ja harjoitteita liittyen itseluottamukseen ja sen kehittämiseen. Harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa muun harjoittelun yhteydessä, jolloin itseluottamuksen harjoittamisesta tulee jatkuvaa ja tavallista. Harjoitteiden avulla opetellaan menetelmiä, ajattelutapoja ja toimia, jotka vaikuttavat myönteisesti itseluottamukseen ja sen kehittymiseen. Itseluottamus on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi.

1

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen

Teemamateriaali Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen tarjoaa tietoiskuja kilpailuun valmistautumisesta ja kilpailemisesta sekä harjoitteet, joiden avulla kehitetään taitavuutta onnistua kilpailuissa/peleissä. Tavoitteena on, että taitavaan kilpailemiseen liittyvät taidot kehittyvät jatkuvasti muiden taitojen rinnalla. Harjoittelun myötä suoritusvarmuus, epäonnistumisten ja virheiden sietäminen sekä suorituksen aikainen tunteiden säätely kehittyvät.

1